Statuut student-ondernemer is een succes

12 februari 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Hoger onderwijs

Uit cijfers die N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers opvroeg bij minister Ducarme blijkt dat het in 2017 ingevoerde statuut van student-ondernemer een groot succes is. Per kwartaal komen er zo’n 500 nieuwe student-ondernemers bij. Opvallend, in Vlaanderen zijn er bijna vier keer meer student-ondernemers dan in Wallonië.

Sinds enkele jaren bestaat het statuut student-ondernemer. Het staat open voor studenten die voor minstens 27 studiepunten zijn ingeschreven aan een universiteit en tezelfdertijd een zelfstandige activiteit willen uitoefenen. Dat statuut blijkt steeds meer een succes te zijn. Eind 2018 waren er in België 6.238 student-ondernemers. Twee derde daarvan (4.301) waren gevestigd in Vlaanderen, tegenover 1.194 in Wallonië. Brussel telde er 759. Voor 2019 waren nog geen cijfers bekend voor het gehele jaar, maar na het derde kwartaal stond de teller al op 7.952 voor het gehele grondgebied.

Katrien Houtmeyers is verheugd over deze cijfers: “Het is mooi om te zien dat steeds meer jonge mensen de stap naar het ondernemerschap durven te zetten. Het zijn zij immers die de taart bakken, die de politiek daarna wil verdelen.”

Houtmeyers ziet in de cijfers ook een bewijs van het gevoerde beleid van de Vlaamse en vorige federale  regering: “De regeringen met N-VA zetten in op jobcreatie, op mensen die de handen uit de mouwen willen steken en dat zie je ook in de cijfers: het aantal student-ondernemers is in Vlaanderen meer dan dubbel zo hoog als in Brussel en Wallonië samen. We moeten dit ondernemerschapsvriendelijk beleid dan ook resoluut verder blijven uitrollen”, zo besluit Houtmeyers.