Statuut pleegouders: na 30 jaar wachten, vrijdag een feit

31 augustus 2017, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie

Bijna 1.000 kinderen in Vlaanderen zijn op zoek naar een gezin waar ze veilig kunnen opgroeien. “Om meer Vlamingen het pleegouderschap te laten overwegen slopen we nu alle praktische barrières”, zeggen Kristien Van Vaerenbergh, Kamerlid, en Lorin Parys, zelf pleegouder en Vlaams Parlementslid. “Na 30 jaar wachten zetten we vrijdag met de inwerkingtreding van het statuut voor pleegouders eindelijk een grote stap in het wegnemen van die hindernissen”, zeggen beide. Uit een enquête bij meer dan 1.000 Vlamingen blijkt dat veel Vlamingen pleegzorg overwegen maar dat de kennis over pleegzorg nog beter kan. Wat nog niet geregeld is, is pleegzorgverlof. “We willen daarom alle partijen oproepen om eindelijk ons wetsvoorstel te stemmen over pleegzorgverlof. Zonder zo’n regeling zal het moeilijk blijven om pleegouders te vinden voor de meer dan 100 baby’s en jonge kinderen die op zoek zijn naar een gezin.”
 
Uit de enquête blijkt dat de helft van de respondenten geen idee had dat er een statuut voor pleegouders in voege treedt. Maar ook andere belangrijke informatie over pleegzorg is absoluut onvoldoende bekend bij de Vlamingen.

  1. Van mensen die niet vertrouwd zijn met het begrip pleegzorg denkt 65 procent dat pleegouders na de gerechtelijke plaatsing nog contact mogen onderhouden. Opmerkelijk, van mensen die wel vertrouwd zijn met pleegzorg, is dat 57 procent. Nochtans klopt het niet.
  2. 40 procent van de mensen die pleegzorg overwogen hebben, zijn ervan overtuigd dat ze het schoolnet van hun kind mogen kiezen, wat vandaag ook niet kan.
  3. Dat pleegouders momenteel toestemming nodig hebben van de jeugdrechter om een dag naar het buitenland te gaan met hun kind is wel breed bekend. 85 procent beantwoordt die vraag correct.
  4. Bijna de helft van alle respondenten denkt dat minder dan 500 kinderen op een pleeggezin wachten, terwijl het er een pak meer zijn. We onderschatten dus het aantal kwetsbare kinderen op zoek naar een gezin.
  5. De helft van alle respondenten overweegt of heeft al eens overwogen om pleegouder te worden. Dat is een stijgende tendens t.o.v. een vorige enquête die KBC al eens afgenomen had in 2015 waaruit bleek dat 38 procent van de ondervraagden toen al aangaf pleegzorg te overwegen. Dat is een positieve tendens die we niet mogen negeren.

Het statuut voor pleegouders wordt vrijdag van kracht. Na 30 jaar wachten is dat een grote stap die effectief een aantal grote hindernissen wegneemt in het rekruteren van kandidaat-pleegouders omdat:

  1. Er een omgangsrecht komt voor ex-pleegouders na afloop van de pleegplaatsing. Die emotionele barrière, de schrik om alle contact te moeten verbreken voor een kind waar je lang voor gezorgd hebt, bleek in eerdere enquêtes een grote hinderpaal voor Vlamingen om zich kandidaat te stellen.
  2. De afspraken tussen pleegouders en ouders veel duidelijker worden. Zelfs van wie zegt vertrouwd te zijn met pleegzorg, antwoordt bijna 60 procent fout over vragen rond rechten en plichten. Dat duidt op grote onduidelijkheid vandaag. Die moeten we wegwerken.
  3. Pleegouders een echte partij worden. Ze kunnen zelf naar de rechter trekken of beroep aantekenen indien dat nodig blijkt.

In Leuven deelt de N-VA donderdagochtend 1.000 cupcakes uit aan voorbijgangers met de vraag om te overwegen pleegouder te worden. We vragen daarbij ook aan de andere politieke partijen ons wetsvoorstel over pleegzorgverlof eindelijk te stemmen. Vandaag bestaat er niet zoiets als echt pleegzorgverlof, dat is de laatste praktische horde die we moeten nemen om Vlamingen die hun huis en hart willen openstellen het ook in de praktijk mogelijk maken om dat te doen. Zeker voor de jonge kinderen en baby’s waarvoor we nog een gezin zoeken is dat een must.