Staatssecretaris Theo Francken verdubbelt in 2015 het aantal hervestigingsplaatsen voor kwetsbare vluchtelingen uit Syrië en Irak

19 november 2014, over deze onderwerpen: Asiel, Syrië, Koerden

België zal in 2015 zo’n driehonderd vluchtelingen uitnodigen om zich te hervestigen in ons land. De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie verdubbelt eenmalig het quotum van 150 tot 300 hervestigingen. De federale regering neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid en komt tegemoet aan de internationale vraag om te voorzien in bescherming en opvang van de groeiende groep vluchtelingen uit ernstige conflictgebieden zoals Syrië en Irak. Deze opdracht wordt in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) uitgevoerd.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie vindt het belangrijk dat het hervestigingsbeleid van de vorige regering wordt voortgezet. Volgens het voorziene groeipad zouden er in 2015 honderdvijftig vluchtelingen hervestigd worden in België. Gelet op de intensiteit van het conflict met een toenemende vluchtelingenstroom uit Syrië en Irak, wordt dit aantal in 2015 eenmalig verdubbeld. Van de 300 voorziene opvangplaatsen worden er 225 voorbehouden voor Syriërs en Irakezen.

Staatssecretaris Theo Francken: “Ik sta voor een correct en rechtvaardig asielbeleid. Mensen die in aanmerking komen voor hervestiging, hebben onze bescherming hard nodig omdat zij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden.” Het gaat om mensen die hun land zijn ontvlucht en tijdelijk onderdak hebben gevonden in een ander land, meestal een buurland, die vervolgens worden 'hervestigd' in een Derde land Een land dat geen lidstaat of kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie en dat geen lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of de Europese Economische Ruimte (EER). derde land waar ze permanente bescherming kunnen krijgen. “Hervestiging is een instrument om deze vluchtelingen te beschermen.”

Deze vluchtelingen zijn net zoals andere vluchtelingen hun land ontvlucht uit vrees voor vervolging omwille van bijvoorbeeld religie, etnie of een burgeroorlog zonder enig perspectief op duurzame terugkeer naar hun woonplaats. Deze vraag tot verdubbeling kadert in de dringende oproep van de UNHCR om aan de Westerse landen meer plaatsen tot hervestiging aan te bieden.

De regering zal voor deze 150 plaatsen aan het UNHCR vragen om een selectie voor te stellen met extra aandacht voor religieuze (bijv. Jezidi, christelijke minderheden, …) en etnische minderheden uit Syrië en Irak. Het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen stuurt vervolgens een verkenningsmissie naar de probleemregio en screent de vluchtelingen die in aanmerking komen voor hervestiging. Fedasil organiseert de opvang en de begeleiding in België. Zo krijgen ze onderdak, psychologische begeleiding en worden ze geactiveerd op de arbeidsmarkt.