Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) boekt op zijn eerste ontradingsmissie naar Albanië mooie resultaten

22 januari 2015, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA) kwam gisterenavond terug van een geslaagde driedaagse ontradingsmissie in Albanië. Hij besprak er met de minister van Binnenlandse Zaken, Saimir Tahiri en Artan Didi, het hoofd van de Albanese staatspolitie de problematiek van het hoge aantal Albanese onderdanen dat onterecht toevlucht zoekt in België.

“Deze mensen denken vaak dat België het land van melk en honing is zonder stil te staan bij de gevaren die een leven in illegaliteit met zich meebrengt”, stelt staatssecretaris Francken. Met deze missie wil hij de Albanezen correct informeren. “Ze maken weinig kans op erkenning want economische motieven vormen geen basis voor het krijgen van bescherming. Ook voor economische en medische regularisatie komen ze in 98 procent van de gevallen niet in aanmerking.” Een boodschap die de droom van vele Albanezen moet doorprikken. De missie leverde meteen ook héél wat mooie resultaten op. Zo werd de samenwerking inzake terugname van illegale Albanese onderdanen op verschillende punten versterkt.

1. Uitwisseling lijsten illegale criminelen en inreisverboden
De Albanezen hebben proportioneel een groot aandeel in de gevangenispopulatie in België. In 2014 was 28 procent van de geïntercepteerde Albanezen gekend voor feiten tegen de openbare orde. Staatssecretaris Theo Francken wil misbruiken van onze gastvrijheid hard aanpakken en overhandigde aan de Albanese minister van Binnenlandse Zaken en aan het hoofd van de Albanese staatspolitie een lijst met 148 Albanese criminelen die momenteel opgesloten zitten in de Belgische gevangenissen, het merendeel hiervan is illegaal in het land. Wanneer deze illegale criminelen hun straf hebben uitgezeten, zal Albanië deze onderdanen opnieuw opnemen. Ook werd er afgesproken om een lijst van alle Albanezen in illegaal verblijf met een inreisverbod te overhandigen aan de Albanese autoriteiten. De uitwisseling van deze lijsten is een primeur en maakt het voor de Albanese autoriteiten mogelijk om deze doelgroepen extra in het vizier te houden en te voorkomen dat ze het land opnieuw zouden verlaten en naar België of een ander Schengenland zouden terugkeren.

2. Aanpak misbruiken en organisatie terugkeervluchten
Op zijn missie kaartte de staatssecretaris een ander gevoelig thema aan, dat van de valse attesten inzake bloedwraak. Zo’n 60 procent van de Albanese asielaanvragen zijn afkomstig uit de Noordelijke provincie Skhodër. In 90 procent van de gevallen wordt bloedwraak ingeroepen als motief bij de asielaanvraag. Toch blijkt het probleem niet zo groot als het aantal aanvragen doet lijken. Vaak worden valse attesten ingezet om dit motief te staven. “Mensen die echt onze bescherming nodig hebben, moeten deze krijgen maar zulke misbruiken wil ik hard aanpakken”, stelt Theo Francken . Tijdens een ontmoeting met de provinciegouverneur Paulin Radovani, legde Francken deze problematiek meteen op tafel. Radovani bevestigde de stelling van de staatssecretaris en verzekerde dat de Albanese overheden alles in het werk zullen stellen om deze problematiek intern aan te pakken. “Albanië is een democratisch land, we moeten de wetten van de rechtstaat laten spelen en erop vertrouwen dat het land zijn interne problemen op een correcte manier zal aanpakken”, voegt de staatssecretaris er nog aan toe.

Eind deze maand organiseert de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog twee terugkeervluchten naar Albanië. Ook dat maakte Theo Francken tijdens zijn missie bekend. De focus ligt ook hier op het aanpakken van illegale criminelen en delinquenten. Eind december 2014 werd reeds een chartervlucht georganiseerd waarbij 38 illegale Albanezen teruggebracht werden naar het land van herkomst. De Albanese autoriteiten ondersteunen deze aanpak en hebben hun volledige medewerking en ondersteuning aangeboden.

3. Mooi en realistisch resultaat
De missie leverde mooie resultaten. De ontradende boodschap werd goed opgepikt door de nationale en lokale media en een aantal samenwerkingsbanden werd bestendigd en meer nog, versterkt. Toch behoudt de staatssecretaris zijn realistische kijk op de zaak: “Ontradingscampagnes alleen zullen de instroom niet stoppen maar in combinatie met de concrete maatregelen die ik via overleg met mijn Albanese partners tot stand kon brengen, boeken we vooruitgang en kunnen we ervoor zorgen dat minder mensen overwegen om naar ons land te komen en dat meer mensen terug keren naar Albanië. Voor mij is de missie geslaagd.”