Spoorstaking: N-VA wil sociaal overleg NMBS hervormen

12 december 2019, over deze onderwerpen: Sociaal overleg, Mobiliteit, NMBS

De spoorbonden hebben een staking aangekondigd voor donderdag 19 december naar aanleiding van hun ongenoegen rond het sociaal akkoord 2020-2022. “Onverantwoord”, vindt Kamerlid Tomas Roggeman, die meteen een voorstel neerlegt voor de hervorming van het sociaal overleg.

De spoorbonden ACOD en VSOA dienden een aanzegging voor een 24-urenstaking in. Kamerlid Tomas Roggeman betreurt de beslissing van de vakbonden: “In 2018 verloor de NMBS door de stakingswoede van de vakbonden maar liefst 5,7 miljoen euro aan niet-verkochte treintickets. Dan zwijgen we nog over de aanvullende economische schade door mobiliteitsproblemen. Elke treinstaking kost miljoenen.”

Volgens de N-VA is het sociale overleg binnen het spoorwezen disfunctioneel. In de nationale paritaire commissie voor het spoorvervoer heeft elke beslissing immers een tweederdemeerderheid nodig. “Het gebeurt vaak dat een meerderheid van de sociale partners het eens is met een voorstel, terwijl het alsnog afgewezen wordt omwille van de tweederderegel”, zegt Roggeman. “Dit is een onverklaarbare uitzondering: in bijna alle andere economische sectoren wordt een beslissing genomen bij gewone meerderheid. Deze vereiste zorgt voor een zeer logge besluitvorming.”

Volgens Roggeman is dit één van de redenen voor het troebele sociaal overleg bij de NMBS. “Nochtans bestaat daar geen verklaring voor: waarom zou het sociaal overleg in het spoorwezen tweederdemeerderheden nodig hebben, terwijl een gewone meerderheid volstaat in bijvoorbeeld de auto-industrie of de bouwsector?”

Het Kamerlid legde daarom vandaag een wetsvoorstel neer in de Kamercommissie Mobiliteit. Doel is om de vereiste tweederdemeerderheid af te schaffen en te vervangen door een gewone meerderheid, zoals gebruikelijk in de rest van de economie. “Dit zal het sociaal overleg vlotter doen verlopen en de aanleiding tot grote sociale conflicten inperken”, besluit hij.

De stakingsaanzegging van ACOD en VSOA geldt voor volgende week donderdag. Het kadert in het ontwerp van sociaal akkoord 2020-2022. Het is nu aan HR-rail om een laatste verzoeningspoging in gang te zetten. In tussentijd start HR-Rail ook de procedure op om een minimale dienstverlening te kunnen verzekeren op woensdag 18 december vanaf 22 uur, gedurende 24 uren.