Sponsoring van politieke partijen aan banden gelegd

25 juli 2017, over deze onderwerpen: Politiek

De sponsoring van politieke partijen moet geregeld en begrensd worden. Dat vinden althans de N-VA, MR, CD&V, Open VLD en SP.A. Om die reden leggen zij donderdag een wetsvoorstel voor aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “Vandaag willen wij geen verwarring meer over wat wel of niet kan in kader van sponsoring van partijen. De bevolking trouwens ook niet”, klinkt het daadkrachtig bij de voorzitter van de werkgroep politieke partijen, Inez De Coninck.

Maximum 500 euro per politieke partij
De politieke partijen mogen jaarlijks tot 500 euro of de tegenwaarde ervan ontvangen als sponsoring. Dat geldt meteen voor alle niveaus, van de lokale afdeling tot de Europese lijst. Ook de sponsor moet opletten. Deze kan volgens het voorstel nog maximaal 2.000 euro per jaar sponsoren. Het voorstel beoogt de begrenzing toe te passen buiten de sperperiode.

Daarnaast zullen de studiediensten, jongerenverenigingen, vrouwenbonden en seniorenorganisaties van de politieke partijen zich eveneens aan deze regels moeten houden. Vakbonden en mutualiteiten zijn niet gebonden.

Aan de registratie- en aangifteplicht verandert niets. Een kandidaat die meer dan 125 euro ontvangt zal dit nog steeds moeten aangeven en laten publiceren.

Duidelijkheid voor de volgende verkiezingen
Het voorstel beoogt de verwarring weg te nemen en streeft naar eenvormigheid. De toepasselijke regels op het terrein van giften en sponsoring zijn niet gelijklopend. De giften zijn buiten de sperperiode al beperkt daar waar de sponsoring nog ongelimiteerd is. Ongebreidelde sponsoropbrengsten zijn na dit wetsvoorstel verleden tijd zijn.

Niet alle voordelen worden geviseerd. Wie zijn naam wil lenen aan een goed doel zal niet onder het toepassingsgebied van dit voorstel vallen. Maar wanneer een lokale handelaar de jaarlijkse partijquiz sponsort met tombolaprijzen dan zal dit in aanmerking genomen worden.

De inwerkingtreding wordt voorzien op 1 januari 2018. Niet zomaar een datum want in oktober van dat jaar zijn het alweer gemeente- en provincieraadsverkiezingen.