Spijtig dat men met onjuiste berichten over zogenaamde 'pensioenval' de mensen opnieuw bang probeert maken

13 december 2017, over deze onderwerpen: Pensioenen

Een analyse door experten heeft uitgewezen dat de berichten in de media die melding maken van een (nieuwe) pensioenval, gewoonweg niet juist zijn. De fiscale pensioenval die voorheen wel degelijk bestond, werd wel degelijk door de regering weggewerkt.

“Ik vind het verrassend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt, zo vrijblijvend en onterecht kritiek krijgt op basis van foutieve analyses en cijfers”, zegt Jan Spooren, pensioenexpert van de N-VA. “Terwijl het net deze minister is die als eerste effectief werk maakt van het meer dan 15 jaar aanslepend probleem van de fiscale pensioenval.”

Stelling is en blijft voor de N-VA dat meer werken netto altijd moet leiden tot meer pensioen of inkomen, ook voor mensen die een pensioen combineren met bijkomend werk. “Het goede nieuws is dat de vele reacties op de incorrecte analyse van het nochtans gerenommeerde consultancybureau PWC, bewijzen dat er wel degelijk een breed draagvlak bestaat om de band tussen werken en extra (pensioen)inkomsten te versterken”, aldus Jan Spooren. “Dit debat wordt sowieso verdergezet bij de volgende budgetcontrole in het voorjaar van 2018”, aldus Jan Spooren. Bovendien wordt almaar duidelijker dat een grondige hervorming van onze fiscale koterij die de laatste decennia werd opgebouwd broodnodig is.

Jan Spooren stelt namens de N-VA ook voor om in het voorjaar van 2018 ook de sociale pensioenval weg te werken. Deze sociale pensioenval houdt in dat langdurig werkloos zijn en blijven vandaag vaak méér pensioen oplevert dan langer blijven werken als werknemer of zelfstandige, met de twee Franstalige vriendinnen Caroline en Virginie als de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden. De N-VA zal dan zeker opnieuw onze voorstellen op tafel leggen om de band tussen de effectief gewerkte jaren en de opbouw van pensioenrechten te versterken, waaronder het verminderen van de pensioenopbouw op basis van periodes van zeer langdurige werkloosheid.