Sp.a slaat bal mis

30 april 2017, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Belastingen

"In 2014 waren de belastingen ten laste van de gewone man, inkomen plus consumptie, 79 miljard euro. Dat bedrag stijgt in 2017 tot 85 miljard euro. Dat is een toename van 7,9 procent", zegt sp.a en gebruikt hiervoor het rapport van het monitoringcomité.

N-VA-Kamerlid Rob Van de Velde reageert vol ongeloof: "sp.a maakt hier een simpele optelsom waarin groei, de effecten van meer mensen aan werk, Inflatie De stijging van het algemene prijspeil. De originele betekenis (letterlijk: ‘opblazen’) is monetaire inflatie, wat inhoudt dat de geldhoeveelheid toeneemt. Vandaag wordt met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld. Dat wil zeggen een impliciete geldontwaarding. Daardoor daalt de koopkracht. inflatie en fiscale maatregelen op een hoopje worden gegooid. Als er in 2017 bijvoorbeeld 50.000 meer mensen aan het werk kunnen, is het nogal logisch dat we samen meer belastingcenten afdragen. En dat die mensen meer kunnen uitgeven doet ook de btw-inkomsten stijgen."

Met deze communicatie slaat de sp.a trouwens de bal volledig mis. In ons land daalt de Belastingdruk De mate waarin de belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. belastingdruk . De regering Michel heeft door haar maatregelen in zowel de personenbelasting als bedrijfsvoorheffing de lasten al doen dalen met 1,4 procent (naar 50,6 procent) in 2017. En dat zal de volgende jaren vooral voelbaar worden bij de laagste lonen.

Voor al wie werkt mag deze 1 mei een echte feestdag zijn.