Sociale toeslag groeipakket ook voor werkende ouders met laag inkomen

7 februari 2019, over deze onderwerpen: Gezinsbijslagen, Pleegzorg en adoptie, Personen met een beperking

Het Groeipakket, het nieuwe systeem voor de kinderbijslag, trad begin dit jaar in werking. Vlaams volksvertegenwoordiger Elke Wouters is tevreden dat de N-VA zijn stempel heeft kunnen drukken op de ingrijpende hervorming. “Het basisbedrag voor elk kind geboren na 1 januari stijgt naar 160 euro waardoor jonge, startende gezinnen er beduidend op vooruit gaan, sociale correcties komen op basis van het inkomen en er is bovendien een toeslag voor pleegkinderen of kinderen met een handicap”, klinkt het.

Volgens de N-VA was het oude systeem dringend aan vernieuwing toe: te complex, verouderd en onrechtvaardig, volgens Vlaams Parlementslid Elke Wouters: “Te complex omdat er vroeger meer dan 600 mogelijke uitkeringsbedragen mogelijk waren, verouderd omdat het vooral gefocust was op grote gezinnen en onrechtvaardig omdat een sociale toeslag niet werd gegeven op basis van het inkomen, maar op basis van het statuut.”

3 keer meer budget voor sociale toeslagen
“In het nieuwe systeem wordt meer dan 10 procent van het budget voorzien voor sociale toeslagen. Tot voor de hervorming was dat amper 3,4 procent. Dat is dus een verdrievoudiging”, vertelt Wouters. Ook werkende ouders met een lager inkomen maken vandaag aanspraak op zo’n sociale toeslag. “We kijken nu naar het inkomen van een ouder, niet langer naar het statuut. Hierdoor zullen 85.000 extra gezinnen zo’n toeslag ontvangen. Dat is liefst een verdubbeling. Deze Vlaamse Regering is dus een sociale regering.”

Hoger basisbedrag
Voor elk kind wordt met het Groeipakket een gelijk basisbedrag voorzien. “Vroeger was het zo dat je voor het tweede, derde of zelfs vierde kind meer kinderbijslag kreeg dan voor het eerste kind. Dat is ten eerste onrechtvaardig omdat voor onze partij elk kind gelijk is, en ten tweede is het niet aangepast aan de gezinscontext van vandaag. Gezinnen worden steeds kleiner en daaraan was het oude systeem niet aangepast.”