Snellere procedure bij huurgeschillen

22 januari 2018, over deze onderwerpen: Huren

Wie een geschil heeft met zijn (ver)huurder, zal in de toekomst sneller naar de vrederechter kunnen stappen. In het voorontwerp van het nieuwe huurdecreet van minister Homans is een kortgedingprocedure in het leven geroepen voor spoedeisende gevallen. Vandaag verlopen er vaak meerdere maanden tot de effectieve uitvoering van een vonnis met alle gevolgen vandien. Door de nieuwe procedure kan er veel sneller op de bal worden gespeeld in uitzonderlijke situaties. Voor gewone geschillen zoals huurachterstal of niet dringende herstellingen blijft de gewone procedure van toepassing.

Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch: “Om verdere escalatie of schade te vermijden, is het soms noodzakelijk dat de rechter in enkele dagen tijd een vonnis kan uitspreken en ook tot uitvoering laat brengen. Ik denk dan aan situaties waarin een verhuurder lijdzaam moet toekijken hoe zijn huurder het interieur van zijn appartement afbreekt of hoe de huurder de overige bewoners van het gebouw het leven onmogelijk maakt. Of omgekeerd, een verhuurder die weigert een kapotte verwarming te herstellen, te dwingen dit onmiddellijk te doen als het net de koude winterperiode is.

Momenteel ligt het nieuwe huurdecreet voor advies bij de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State , na goedkeuring door het parlement zal het op 1 september 2018 in voege gaan.