Slachtoffers Bende van Nijvel verdienen uitleg over doodlopend spoor “De Reus”

26 april 2018, over deze onderwerpen: Justitie

In de herfst van vorig jaar werd het dossier rond de Bende van Nijvel als het ware opnieuw van onder het stof gehaald. Door een aantal onthullingen in de media, o.a. over wie “De Reus” zou zijn, kreeg het dossier opnieuw de aandacht die het verdient.

Nu blijkt echter dat het spoor naar “De Reus” zo goed als zeker doodloopt. Er zouden onvoldoende elementen voorhanden zijn om aan te nemen dat Chris B., die op zijn sterfbed aan zijn broer opbiechtte dat hij lid was van de Bende van Nijvel, effectief “De Reus” was.

Dit nieuws wordt zeer verrassend onthaald. In de media verschenen toch heel wat aanwijzingen die Chris B. aan de Bende van Nijvel linken. “Ik begrijp dan ook zeer goed dat de slachtoffers zich hier nu vragen bij stellen. Op basis van wat kan hij worden uitgesloten? Vindt men gewoonweg onvoldoende bewijs of zijn er andere elementen die in een andere richting wijzen? Ik hoop dat minister Geens snel een nieuwe informatievergadering organiseert, waar de slachtoffers een antwoord op hun vragen kunnen krijgen”, aldus Kamerlid Sarah Smeyers.

Slachtoffers en publieke opinie hoopten dat dit nu eindelijk een wake-up call zou betekenen voor justitie én politiek om het dossier nieuw leven in te blazen. Gaandeweg werden daar stappen toe gezet. Het federaal parket werd ingeschakeld en ook het aantal speurders werd opgetrokken van 3 naar 26. “Laat ons hopen dat dit nieuwe feit niet de bedoeling heeft om de gemaakte progressie nu opnieuw ongedaan te maken. Vandaar de nood om snel verdere uitleg te verschaffen”, besluit Sarah Smeyers.