Securail strikt recordaantal overtreders

21 april 2020, over deze onderwerpen: NMBS, Veiligheid

Securail schreef in 2019 4.526 PV’s uit voor inbreuken tegen de spoorwegregelgeving. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar voordien. “Zowel de inbreuken als de controles stijgen. Securail en de spoorwegpolitie leveren sterk werk af”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman die de cijfers opvroeg.

Het aantal PV’s dat in 2019 door Securail werd uitgeschreven was een verdubbeling van het aantal het jaar voordien. Zij stelden welgeteld 4.526 PV’s op. De stijging is mede te verklaren door de verhoging van het aantal patrouilles die Securail aan boord van de treinen uitvoerde. Deze kwamen vorig jaar neer op 60.544, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2018.

‘Recordjaar’
Deze stijging vertoont zich ook in het aantal door Securail vastgestelde overtredingen, die niet door Securail mogen worden beboet, maar die wel doorgegeven werden aan de politie. Hier is eveneens ten opzichte van 2018 bijna een verdubbeling zichtbaar en is een recordaantal. “Dit toont aan dat hun opdracht onmisbaar is in de bestrijding van overlast en kleine criminaliteit in onze stations en aan boord van de treinen”, zegt Kamerlid Tomas Roggeman.

20 misdrijven per dag in Brussel
Naast Securail komt ook de spoorwegpolitie tussen op het spoor, vooral in situaties waar er sprake is van fysieke agressie. Uit de cijfers voor het eerste semester van 2019 blijkt dat, net zoals de jaren voordien, de spoorwegpolitie de meeste criminele feiten registreerde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Luik. In beide gevallen ging het vooral over diefstal/afpersing en inbreuken tegen de vreemdelingenwetgeving.

In Brussel werden er 3.539 feiten geregistreerd: goed voor gemiddelde meer dan 20 per dag. In de provincie Luik ging het dan weer om 750 gevallen. Ter vergelijking, in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant registreerde de spoorwegpolitie respectievelijk amper 13 en 39 criminele feiten voor diezelfde periode.

Fietsinbreuk vs. roken op de trein
In 31 procent van de incidenten werd ervoor gekozen om agenten van Securail te sturen, wat een stijging betekent ten opzichte van de vorige jaren. “Investeringen in de veiligheid werpen duidelijk hun vruchten af. Het aantal controles is bijna verdubbeld waardoor er meer overtreders werden bestraft,” zegt Kamerlid Tomas Roggeman. Daartegenover daalt de interventiegraad van de spoorwegpolitie jaar na jaar. 

Inzake kleinere inbreuken, die vooral door Securail werden vastgesteld, is er bij de opsplitsing ook een duidelijk verschil tussen de gewesten merkbaar. In Vlaanderen gebeuren er opvallend meer inbreuken met fietsen. Wallonië spant dan weer de kroon als het aankomt op het aantal inbreuken tegen het rookverbod op de trein en in stationsgebouwen. Tot slot kampt men in het Brussels gewest vooral met inbreuken door het aanbrengen van graffiti, het maken van bevuilingen en het hinderen van andere reizigers. “Een sterke symbiose tussen Securail en de Spoorwegpolitie blijft dan ook van cruciaal belang om de veiligheid van alle treinreizigers te garanderen”, concludeert Tomas Roggeman.