Schrap verplichte aansluiting en betaling voor de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen

14 december 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

De N-VA pleit ervoor om deze verplichte aansluiting en betaling bij de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen af te schaffen. “Door deze verplichte aanvullende verzekering worden ziekenfondsleden ongevraagd op kosten gejaagd. Gezinnen moeten hierdoor tot 200 euro per jaar betalen voor een aanvullende verzekering waar zij misschien helemaal geen nood aan hebben”, benadrukt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel.

Wie aangesloten is bij een ziekenfonds, zal vanaf volgend jaar veel meer bijdragen moeten betalen om de verplichte aanvullende verzekering te financieren. Het lidmaatschap van een ziekenfonds wordt hierdoor tot 20 procent duurder.

De verplichte aanvullende verzekering zorgt voor de terugbetaling van voordelen die niet in de verplichte ziekteverzekering zijn opgenomen. “Dit gaat van de terugbetaling van brilglazen en vaccinaties tot kortingen voor reizen en saunabezoeken”, benadrukt Van Peel. Het N-VA-Kamerlid wijst erop dat ziekenfondsen de verplichte aanvullende verzekering gebruiken om onderling met elkaar te concurreren of om rijkere en gezondere leden aan zich te binden. “Dit laatste werd in een recent rapport van het Rekenhof ook nog aangehaald”, zegt Van Peel. “Tegelijkertijd worden gezinnen verplicht om tot meer dan 200 euro per jaar te betalen voor een verzekering waar zij helemaal niet om gevraagd hebben.”

De N-VA vindt dat de aansluiting bij deze aanvullende verzekering niet langer verplicht zou moeten worden. De verplichte aansluiting werd door de regering Di Rupo ingevoerd. Het vrijwillige karakter van deze aanvullende verzekering zou immers voor concurrentieverstoring met de zuivere private verzekeraars gezorgd hebben.

“Het verplicht maken van deze verzekering was echter een enorm asociale oplossing voor dit probleem, dat vooral in het voordeel speelt van de ziekenfondsen en niet in het voordeel van de patiënt”, stelt Valerie Van Peel. “Als het vrijwillig maken van de aansluiting bij deze aanvullende verzekering niet mogelijk is, moet misschien overwogen worden om de nuttige voordelen van deze aanvullende verzekering op te nemen in de verplichte verzekering en de overige voordelen bij de zuivere private verzekeringen onder te brengen”, besluit het N-VA-Kamerlid.