Samenwerkingsakkoord voor verplichte inburgering van nieuwkomers in Brussel

7 december 2018, over deze onderwerpen: Inburgering, Wonen en werken in Brussel

“Vlaanderen investeert al lang in Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering in Brussel. Helaas deden we dat lange tijd als enige en was dit enkel een vrijwillig aanbod aangezien we geen verplichting kunnen opleggen aan nieuwkomers in Brussel. Dit verandert nu. Vanaf 2020 zullen nieuwkomers ook in Brussel verplicht worden om een inburgeringstraject te volgen. Om dit mogelijk te maken wordt er een samenwerkingsakkoord getekend tussen Vlaanderen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie”, aldus Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans.

Nieuwkomers, jonger dan 65 jaar, die nog geen 3 jaar in België verblijven, zullen in de toekomst ook in Brussel verplicht worden om een inburgeringstraject te volgen. Tot nog toe geldt deze verplichting enkel in Vlaanderen.

In Brussel zullen nieuwkomers in kader van deze inburgeringsplicht zich zowel kunnen richten tot het Agentschap Integratie en Inburgering van de Vlaamse Gemeenschap als tot de onthaalbureaus van de Franse Gemeenschapscommissie. Net zoals in Vlaanderen, zal het inburgeringstraject bestaan uit een taalcursus (Nederland of Frans) en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Na het succesvol afronden van het inburgeringstraject, ontvangen de nieuwkomers een inburgeringsattest.

Het is aan de gemeenten om nieuwkomers te informeren over de verplichte inburgering en over de erkende organisatoren en hun aanbod en erop toe te zien dat ze deze verplichting ook nakomen. Wanneer nieuwkomers weigeren, kan er een boete opgelegd worden van 100 euro tot maximum 2.500 euro.

“Via een inburgeringscursus leren nieuwkomers onze taal, maken ze kennis met onze samenleving en met onze normen en waarden. Het is een eerste zeer belangrijke stap naar integratie en participatie. Ik ben dan ook zeer tevreden dat er ook in Brussel aan nieuwkomers een verplicht inburgeringstraject wordt opgelegd”, besluit minister Homans.