Sakharov-prijs: Stop vrouwelijke genitale verminking en steun ‘The Restorers’

8 oktober 2019, over deze onderwerpen: Europese Commissie, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Afrika

Wie zijn de finalisten voor de Sakharov-prijs 2019 voor vrijheid van denken? Dat bepalen de betrokken commissies van het Europees Parlement (Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking & Mensenrechten) deze namiddag. N-VA-Europarlementslid Assita Kanko nomineerde in naam van haar ECR De N-VA is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR, European Conservatives and Reformists), een conservatieve, eurorealistische fractie in het Europees Parlement. De N-VA deelt hun realistische kijk op het Europese project en pleit eveneens voor een correcte en doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel. Zo moeten we ons durven afvragen of we bepaalde Europese initiatieven niet beter overlaten aan de lidstaten. De N-VA herkent zich ook in de klemtonen die de ECR legt op sociaal-economisch vlak. Sinds de verkiezingen van 2014 is de ECR de derde grootste fractie in het Europees Parlement. ECR -fractie ‘The Restorers’. Deze vijf Keniaanse studentes ontwikkelden een app om vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan. ‘I-Cut’ laat meisjes die het slachtoffer dreigen te worden van genitale verminking toe om zeer snel hulp in te roepen1.

Kanko werd als jong meisje zelf het slachtoffer van genitale verminking in haar geboorteland Burkina Faso: “Deze moedige meisjes verdienen alle steun en bewondering. Ik ben dan ook bijzonder blij dat mijn fractie mijn voordracht steunde. De meisjes die deze app ontwikkeld hebben, kennen de gruwel van de genitale verminking vanuit eigen ervaring. Ze beseffen beter dan wie ook welk verschil zo’n laagdrempelige app kan maken in een noodsituatie. We kunnen enkel maar grenzeloos veel respect opbrengen voor deze meisjes. Zij zijn er vanuit hun leefwereld in geslaagd om hiervoor de tijd te vinden én de technologie te ontwikkelen. En dat in een vaak vijandige omgeving die halsstarrig wil vasthouden aan deze barbaarse traditie.”

Volgens Kanko beseffen we in het Westen vaak onvoldoende hoe hoog de drempel is om in te gaan tegen de eigen familie of gemeenschap. Zeker in Afrika.

Kanko: “Ook om die reden verdient dit project alle mogelijke steun: deze meisjes weten beter dan wie ook wat miljoenen meisjes in Afrika of elders ter wereld nodig hebben en wat hen daarbij in de weg staat. Dankzij deze app kunnen zij in een crisissituatie voortaan zelf het heft in handen nemen. Een duidelijk teken van hoop voor vele potentiële slachtoffers. Daarom is deze nominatie zo belangrijk: de Sakharov-prijs kan de emancipatie van een enorme groep meisjes een stevige boost geven en gelijkaardige initiatieven aanmoedigen.”

Alleen al in België lopen 8.000 meisjes het risico het slachtoffer te worden van genitale verminking. Wereldwijd loopt dat zelfs op tot drie miljoen, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien moeten maar liefst 200 miljoen meisjes en vrouwen vandaag met de vaak verschrikkelijke gevolgen van hun genitale verminking leven.

Kanko: “In steeds meer landen wordt genitale verminking vandaag zelfs ‘gemedicaliseerd’: medische hulpverleners worden ingeschakeld om meisjes te besnijden, waardoor deze gruwel min of meer gelegitimeerd lijkt te worden. Bovendien wordt hierdoor de indruk gewekt dat genitale verminking niet langer gezondheidsrisico’s zou inhouden, wat aboluut wél het geval is. We moeten een einde maken aan vrouwelijke genitale verminking.”

1I-Cut laat meisjes die in een noodsituatie verkeren toe om, bij een dreigende genitale verminking, zeer snel en laagdrempelig hulp in te roepen bij de politie of bij een medische hulppost. Op de app beschikken ze over vijf verschillende knoppen: ‘help’, ‘rescue’, ‘report’, ‘information on Female Genital Mutilation’ and ‘donate and feedback’.