Roemenië en Bulgarije horen nog niet thuis in Schengenzone

Het Europees Parlement wil dat Roemenië en Bulgarije onmiddellijk lid worden van de Schengenzone, waardoor interne grenscontroles met die landen zouden vervallen.

Europarlementslid Helga Stevens wijst dit voorstel resoluut af: “Beide landen zijn nog steeds niet klaar om toe te treden. Zij moeten eerst stevig orde op zaken stellen op het vlak van corruptie. Een te snelle toetreding tast alleen maar het noodzakelijke draagvlak voor de Schengenzone verder aan. Bovendien zou dat een ‘Schengenlandbrug’ creëren tussen Griekenland en de rest van de Schengenzone. Zonder stevige Griekse buitengrenzen kan dat voor extra migratiedruk in de andere Schengenlanden, waaronder België, zorgen.”

Vandaag keurde het Europees Parlement zijn eerste jaarlijks rapport goed over de werking van de Schengenzone. Naast het voorstel tot lidmaatschap voor Roemenië en Bulgarije, is het rapport vooral kritisch over de landen die momenteel interne grenscontroles uitvoeren. Stevens: “Landen zoals Duitsland en Oostenrijk staan al enige tijd onder serieuze druk door de migratiestromen uit de Balkan en Griekenland. Daarom steunen wij lidstaten die de Schengengrenscode willen aanpassen om efficiëntere en doeltreffendere controles mogelijk te maken indien die nood zich stelt.”

Ook de verschillende terreuraanslagen die Europa de voorbije jaren teisterden, spelen uiteraard een rol. Stevens: “Eens iemand zich binnen de Schengenzone bevindt, kan die persoon in principe vrij rondreizen. Daarom is het onbegrijpelijk dat het Parlement zich kritisch uitlaat over de systematische controle van EU-onderdanen aan de buitengrenzen. Zo kunnen we immers terugkerende Syriëstrijders onderscheppen. Het Europees Parlement zou zich beter bezighouden met het verder verstérken van onze buitengrenzen. Dat is noodzakelijk voor de veiligheid van onze burgers.”