Rode kaart voor valse start parlementair jaar in Brussel

19 september 2016, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel, Onderwijs in Brussel

“Het nieuwe Brusselse parlementaire jaar is vanochtend van start gegaan zonder beleidsverklaring van de regering. Dat is zoals een recensent die een filmticket krijgt om dan te ontdekken dat de voorstelling is afgelast. Van een valse start gesproken”, reageert Brusselse N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche. “Het college – de regering, zeg maar – van de Vlaamse gemeenschapscommissie zal woensdag wel in staat zijn een beleidsverklaring voor te stellen. Wat een cultuurverschil.”

Blijkbaar liggen de prioriteiten van minister-president Vervoort elders zoals ballonnetjes oplaten in de pers. Zoals het invoeren van tweetalige lijsten bij de gewestverkiezingen en de overdracht van gemeenschapsbevoegdheden naar het Brussels gewest, zogenaamd ‘om de Brusselse structuren te vereenvoudigen’. “Dat Brussel met haar 1100 politieke mandaten en 50 politieke instellingen, waarvan 1/3 werkt, 1/3 niet werkt en 1/3 tegenwerkt, aan een vereenvoudiging toe is, dat staat vast. Maar het is gewoon onaanvaardbaar om daarbij als uitgangspunt te nemen dat een fusie van de gemeenten niet aan de orde is. Het is immers vooral op dat vlak dat iedereen ervaart dat het gewest niet functioneert, denk maar aan domeinen als veiligheid en mobiliteit.”

Van den Driessche verwerpt ook het idee van tweetalige lijsten. “Iedereen weet waartoe deze lijsten zullen leiden. De Franstaligen zullen bepalen welke Nederlandstaligen op de lijst staan en wie daarvan verkozen wordt. Dit zullen wij als N-VA nooit aanvaarden! Als het van de N-VA afhangt zullen figuren zoals Onckelinckx en Milquet nooit bevoegd worden voor het Nederlandstalig onderwijs”, besluit Van den Driessche.