Restregering niet transparant over militaire inzet Syrië

18 juli 2019, over deze onderwerpen: Syrië, Leger, Militaire operaties

Twee maanden, dat is de termijn die de regering in lopende zaken liet om het parlement in te lichten over de vraag van de Verenigde Staten om extra troepen in te zetten in Syrië. Dat bleek in de commissie Defensie die vandaag in allerijl werd georganiseerd. “Het is onaanvaardbaar dat deze regering -die geen enkele democratisch draagvlak heeft- een dergelijke vraag niet onmiddellijk aan het parlement overmaakt”, aldus fractievoorzitter Peter De Roover. “In Nederland en Duitsland had de regering ten minste het democratisch fatsoen om deze vraag wel aan het parlement over te maken.”

De Belgische regering in lopende zaken heeft op 23 mei een brief gekregen van de Amerikaanse overheid om extra troepen in te zetten in Syrië. Dat heeft minister van Defensie Didier Reynders (MR) vanmiddag in het parlement toegegeven tijdens een zitting van de commissie Defensie die op vraag van de N-VA was samengeroepen. Voor fractievoorzitter Peter De Roover heeft de minister van Defensie deze belangrijke informatie te lang voor het parlement verborgen. “Het is geen kleinigheid als de VS ons vragen om extra troepen in te zetten in Syrië. Zo’n uitzonderlijke vraag moet zo snel mogelijk in het parlement besproken worden, zeker wanneer de minderheidsregering in lopende zaken zit. Het stoot mij dan ook bijzonder tegen de borst dat de minister de informatie zo lang achterhield en pas na lang aandringen naar het parlement is gekomen om duidelijkheid te geven.

Veranderende situatie in Syrië
Het is inderdaad zo dat de regering en verschillende partijen in het parlement al herhaaldelijk hebben bevestigd dat ze geen troepen willen sturen op de grond in Syrië. “Dat is echter geen excuus om het parlement niet in te lichten over zo’n expliciete vraag van de VS”, vervolgt De Roover. “De standpunten van de partijen hier is mogelijk niet veranderd, de situatie op de grond in Syrië is dat wel. Bovendien lopen we het risico dat de president van de VS de boel zal laten in Syrië en zijn troepen zal terugtrekken, mogelijke zelfs zonder Europa in te lichten en zonder oplossing in zicht. Als er dan zo’n vraag naar troepeninzet komt, vereist dat een publiek debat.”

Geen respect voor democratie
“Het is bijzonder spijtig om te moeten vaststellen dat deze regering in lopende zaken zo weinig openheid aan de dag legt tegenover het parlement”, vindt De Roover. “Als belangrijke vragen van onze belangrijkste bondgenoot naar een militaire inzet van Belgische soldaten in het buitenland al niet spontaan worden voorgelegd aan het parlement en als een bevoegde minister pas na lang aandringen naar het parlement komt, dan vrees ik dat deze restregering een attitudeprobleem heeft.” De Roover is dan ook blij dat de N-VA-fractie de samenstelling van de parlementscommissies voor het reces kon afdwingen anders was de Kamer tot september werkloos moeten blijven. “De noodzaak daarvan is deze week meermaals gebleken, het meest treffend vandaag in de commissie Defensie.”