Resolutie zet in op de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie

24 april 2019, over deze onderwerpen: Wetenschap, Innovatie, Ruimtevaart

“We geven de ruimtevaartindustrie in Vlaanderen een extra impuls om zich te ontplooien als strategische groeisector en innovatieve oplossingen aan te reiken voor hedendaagse socio-maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de transitie naar een duurzame landbouw”, stelt Lieve Maes, Vlaams volksvertegenwoordiger en hoofdindiener van de resolutie voor de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie.

Voortbouwend op het advies van VARIO en in overleg met verschillende actoren, neemt deze resolutie een aantal drempels weg voor een breed ‘Flanders Space’ ecosysteem met internationale uitstraling en maximale maatschappelijke return.

De ruimte als labo
De omstandigheden in de ruimte zijn heel specifiek (luchtdruk, gewichtloosheid, temperatuur, radiatie, …), wat maakt dat onderzoek in en voor de ruimtevaart zeer gespecialiseerd is. De ruimte is met andere woorden een uniek labo voor wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld binnen de geneeskunde) dat op aarde niet kan worden uitgevoerd. Zo kan de Vlaamse ruimtevaartindustrie ook fungeren als ‘Flanders Space Lab’, een proeftuin en innovatiecel voor onderzoek, ontwikkeling en valorisatie van innovatieve projecten en -toepassingen in en dankzij de ruimtevaart.

Alledaagse toepassingen
Alom gekende positioneringssystemen zoals gps en Galileo bijvoorbeeld zijn gebaseerd op satellietnavigatie en komen dus voort uit de ruimtevaart.

Ruimtevaart en haar afgeleiden kunnen een belangrijke ondersteunende industrie en technologie tak zijn voor landbouw, agrovoeding, energie, mobiliteit, luchtvaart, logistiek, gezondheid en welzijn enzovoort. Zo is aardobservatie een belangrijke driver voor de big data economie, precisie-landbouw en circulaire economie.

Versnelling en meer ambitie
Vlaanderen kent vandaag een sterk klimaat van onderzoek en innovatie met excellente kennisinstellingen, onderzoekscentra en bedrijvenclusters en in de Vlaamse ruimtevaartindustrie en big data economie onderscheiden zich een aantal wereldspelers.

In 2018 werd ook het Innovatief Bedrijvennetwerk ‘Space 4.0’ opgericht, een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheid en industriële partners, gecofinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Maar er zijn nog een aantal hiaten om al deze troeven te kunnen ombuigen naar een strategische sector en technologische hefboom van op ruimtevaart-gebaseerde producten en diensten.

We kunnen vandaag vanuit Vlaanderen niet voldoende wegen op het internationale ruimtevaartbeleid, we kunnen een hogere return halen uit Europese projecten en middelen. Daarnaast zit er onontgonnen potentieel in kruisbestuivingen tussen verschillende sectoren en complementaire technologieën zoals artificiële intelligentie, internet of things of machine learning. Tenslotte hebben we geen duidelijke ethische en juridische richtlijnen rond dit soort van innovatieve toepassingen, we kunnen ons nog sterker profileren op de internationale markt en we valoriseren onze kennis onvoldoende ten voordele van een duurzame welvaarteconomie.