Resolutie roept regering op om werk te maken van circulaire economie

16 juni 2017, over deze onderwerpen: Economie, Leefmilieu, Klimaat, Afval

De Vlaamse meerderheidspartijen vragen de regering om meer werk te maken van de transitie naar een circulaire economie. In een resolutie komen ze ook met concrete voorstellen.

Op dit moment ontginnen we collectief te veel grondstoffen. De voorraad van heel wat primaire grondstoffen is immers eindig. De N-VA-volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy, Matthias Diependaele en Bart Nevens willen daarom actie en bepleiten een (meer) circulaire economie.

De circulaire economie is het broodnodige antwoord op die uitdagingen en wil de problemen inzake milieu, klimaat en economie samen oplossen.

Waar in een ‘ouderwetse’ lineaire economie groei gebaseerd is op een toename van productie - en dus ook bijkomende ontginning van grondstoffen - hebben gebruikte grondstoffen in een circulaire economie een langer en meer kwalitatief bestaan. “We willen de afvalstromen afbouwen door slimmer samen te werken en duurzamere businessmodellen te gebruiken”, zegt Andries Gryffroy. Reparatieberoepen, waaronder klassieke en nieuwe ambachten, kunnen bijvoorbeeld geherwaardeerd worden en zorgen voor een stimulans van de lokale economie.

Van lineaire naar circulaire economie
Momenteel zijn er echter nog heel wat regelgevende belemmeringen om stappen te zetten in de richting van een circulaire economie. Met hun resolutie, die gisteren werd goedgekeurd in de commissie Economie, willen de indieners deze hinderpalen zo veel mogelijk wegwerken. Op die manier kunnen onderzoek en ontwikkeling maximaal gevaloriseerd worden en kan innovatief ondernemerschap ten gunste van een circulaire economie maximaal floreren.

“We zijn in Vlaanderen al koploper op het gebied van recyclage, maar dit is maar één onderdeel van circulaire economie. We vragen de regering nu om hun ambities te verbreden en kracht bij te zetten, onder meer door ondernemers actief in de circulaire economie meer te ondersteunen”, aldus Gryffroy, Diependaele en Nevens.