Regularisatie wapens dreigt een grote flop te worden

21 september 2018, over deze onderwerpen: Politie, Justitie, Wapens

Eind vorig jaar keurde de Kamer van Volksvertegenwoordiger de aanpassing van de wapenwet goed. Uit een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote blijkt dat er, ondanks alle inspanningen van politiediensten, in de eerste zes maanden slechts 9.000 aangiftes van niet-vergunde wapens, laders of munitie werden gedaan. Volgens het Vlaams Vredesinstituut zijn er in ons land minimum nog 200.000 illegale wapens in omloop. Met hoogstens 4,5 procent registratiegraad is de regularisatie alles behalve een succes. De onduidelijke voorwaarden voor de registratie leidden al tot procedures waardoor de regularisatie onzeker is. Daardoor is te vrezen dat de doelstelling van de minister om de illegale wapens boven water te laten komen weinig niet gehaald zal worden.

De nieuwe mogelijkheid tot regularisatie voor illegale wapens ingevoerd door de wet van 7 januari 2018 zou de allerlaatste kans zijn om specifieke gevallen van illegaal bezit van wapens aan te geven zonder risico op vervolging. De wapeneigenaars kunnen tot uiterlijk 31 december 2018 een vergunning vragen, hun wapens afstaan aan de politie, ze verkopen of laten neutraliseren. Nieuw in de wet is dat ook de laders moeten worden aangegeven.

Aangifte is enkel mogelijk als er met betrekking tot het wapen geen onderzoeksdaden gesteld zijn of als het wapen op naam van de aangever geregistreerd is in het centraal wapenregister. En daar wringt net het schoentje. Een aangever kan nooit vooraf zeker weten dat hij aan de voorwaarden zal voldoen. Als hij niet aan de voorwaarde voldoet, riskeert hij vervolging voor illegaal wapenbezit. Om die reden kent de maatregel weinig succes.

Uit een parlementaire vraag van 2014 zouden tienduizenden en zelfs honderdduizenden niet-aangegeven vuurwapens illegaal in handen zijn van particulieren. Het toenmalige diensthoofd sprak van 300.000 illegale wapens in een interview met Knack in september 2015. In een adviesnota opgesteld door het Vlaams Vredesinstituut in november 2017 (naar aanleiding van de aanpassing van de wapenwet) spreekt men zelfs van minstens 198.000 vuurwapens. De federale wapendienst spreekt zelfs van 300.000 wapens.  

In totaal zijn er in de periode van maart tot en met juli dit jaar nog maar 8.687 aangiftes gedaan in 7 provincies. Deze aangiftes hebben betrekking op zowel wapens, laders als munitie. Het aantal aangegeven wapens ligt dus nog lager. Wanneer we de aangifte van de illegale laders zouden meetellen, spreken we van circa 1 miljoen laders (à rato van 3 of 4 laders per wapen).

"Dit is amper 4,5 procent van het beoogde doel voor wapens en zelfs amper 1procent", stelt volksvertegenwoordiger Degroote. "Bovendien zijn de laders en munitie inbegrepen in de cijfers. Ik zou hier in elk geval niet spreken van een geslaagde regularisatie!" Bijsturing van de maatregel is dan ook nodig zodat iedereen die met wapens boven water komt zeker weet welke gevolgen zijn aangifte heeft. Ook de vergunningsplicht voor laders moet teruggedraaid worden. Deze maatregel vraagt extra tijd van overheidsdiensten die beter ingezet worden in de strijd tegen illegale wapentrafiek. Het Vlaams Vredesinstituut merkte in hun advies op dat laders zonder vuurwapens ongevaarlijk zijn en dat de vergunningsplicht voor bezit van laders niet zinvol is.