Regering-Michel geeft onnodig 3 miljoen euro cadeau aan de ziekenfondsen

21 maart 2019, over deze onderwerpen: Financiën, Gezondheidszorg

Het bedrag dat jaarlijks door de federale overheid aan de ziekenfondsen wordt toegekend voor de financiering van hun werkingskosten mag dit jaar met zo’n 39,3 miljoen worden verminderd als gevolg van de overdracht van enkele bevoegdheden naar de deelstaten. Maar vandaag werd in de Kamer een wet gestemd die slechts 36,2 miljoen euro in mindering brengt van deze jaarlijkse vergoeding. “Geen reden voor te bedenken”, reageert Kamerlid Valerie Van Peel. “De regering negeert het advies van de Inspectie van Financiën, en geeft een cadeau van 3 miljoen euro aan de ziekenfondsen. En dat terwijl deze middelen in onze gezondheidszorg echt wel nuttiger kunnen worden ingezet.”

Jaarlijks ontvangen de ziekenfondsen van het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV een bedrag van ongeveer 1 miljard euro om hun werkingskosten te financieren. Als gevolg van de overdracht van enkele bevoegdheden naar de deelstaten in de zesde staatshervorming, zullen vanaf dit jaar de gemeenschappen instaan voor een deel van de financiering ervan. Hierdoor kunnen de werkingskosten die door het federale RIZIV aan de ziekenfondsen worden toegekend met zo’n 39,3 miljoen euro worden verminderd. Vandaag besliste de plenaire vergadering van de Kamer echter om deze jaarlijkse vergoeding slechts met 36,2 miljoen te verminderen. Gewoon omdat de ziekenfondsen het zelf zo vragen. Een fout bedrag volgens de Inspectie van Financiën.

“Dit bedrag van 36,2 miljoen euro werd berekend door de ziekenfondsen zelf, op basis van de realisaties van 2016”, benadrukt Kamerlid Valerie Van Peel. “De Inspectie van Financiën wijst er op dat dit bedrag niet klopt, en vraagt zich af waarom er geen rekening werd gehouden met het berekende bedrag voor 2019: zo’n 39,3 miljoen euro. Bovendien maken de verschillende gemeenschappen in 2019 effectief zo’n 40 miljoen euro vrij om de werkingskosten van de ziekenfondsen te vergoeden.”

Valerie Van Peel diende dan ook een amendement in om deze fout in de wet te corrigeren, op basis van het advies van Inspectie van Financiën. Maar de regeringspartijen stemden tegen dit amendement. “Dit is echt onbegrijpelijk”, reageert het Kamerlid. “Onze gezondheidszorg heeft nood aan extra middelen om in te zetten ten voordele van de patiënt. In plaats daarvan geven de regeringspartijen liever onnodig 3 miljoen euro cadeau aan de ziekenfondsen.” Van Peel wijst er nog op dat enkele recente audits van het Rekenhof aantoonden dat zelfs het Rekenhof niet kan uitmaken waaraan de ziekenfondsen hun werkingsmiddelen besteden, en dat de bestaande financieringsmechanismen vermoedelijk tot een overfinanciering leiden.