Redders mogen mensen niet beademen: De Block heeft nog steeds geen oplossing

25 juni 2020, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Coronacrisis

Vanaf aanstaande zaterdag is het toegestaan om te zwemmen in de zee, want dan is er terug toezicht van de strandredders. Om te voldoen aan de coronamaatregelen heeft de kustreddingsdienst beademingsballonnen aangekocht, mond-op-mondbeademing is door corona uit den boze. Deze mogen echter niet gebruikt worden omdat het onwettig is zegt de FOD volksgezondheid. “De strandredders kregen speciaal een opleiding om de beademingsballonnen te gebruiken. Ze kregen enkel het bericht dat dit niet mag, een waardig alternatief heeft Maggie De Block nog niet aangereikt waardoor de redders dus met veel vragen blijven zitten”, aldus Kamerlid Björn Anseeuw.

“In de plenaire vergadering riep ik de minister op om nu met een oplossing te komen zodat iedereen, zowel redders als strandbezoekers, een veilig bezoek kan brengen aan het strand. Redders willen hun werk kunnen doen en Maggie De Block moet dat mogelijk maken, en snel. Want overmorgen start het badseizoen aan de Vlaamse kust”, benadrukt Anseeuw. “Het is ontstellend dat de minister ook op mijn aandringen nog steeds geen alternatief heeft. Haar antwoord reikt niet verder dan een juridische geruststelling dat redders geen hulp moeten verlenen indien ze zichzelf daarmee in gevaar brengen. Daar zit geen enkele redder om te wachten, ze willen geen excuus om een mensenleven niet te redden. Ze willen gewoon hun werk doen.”

Een beademingsballon is een soort masker dat over het gezicht wordt geplaatst en door te duwen op de ballon, wordt de omgevingslucht in de longen gepompt. Het is dus een uitstekend alternatief om aan de hygiënische voorschriften te voldoen. Per reddingspost zijn daarom ook verschillende redders opgeleid om er mee te werken.

Eerder al had minister voor Toerisme Zuhal Demir geld vrij gemaakt voor de aankoop van beschermingsmateriaal voor de reddingsdiensten. “Meer dan ooit zullen meer mensen de vakantie doorbrengen in eigen land en al eens graag een dagje spenderen aan onze kust. Jammer genoeg kan er dan al eens een ongeluk gebeuren en zijn onze redders een belangrijke eerste hulp”, zegt Anseeuw. “Deze redders hebben een grote verantwoordelijkheid en hebben ook reeds een zwaar traject afgelegd om hun diploma te behalen. Het minste wat we kunnen doen is de nodige materialen voorzien zodat iedereen veilig kan geholpen worden.”

De wet waarop minister De Block zich beroept is een dertig jaar oude wet die zegt dat het gaat om een medische handeling en enkel artsen, verpleegkundigen en hulpverleners-ambulanciers die mogen uitvoeren. Momenteel is dus enkel reanimatie via hartmassage mogelijk. De Block gaf als reden aan dat vanwege het beperkte tijdskader, een aanpassing van de wet onmogelijk is. “Nochtans kan De Block onmogelijk verrast geweest zijn door de zomer, die komt namelijk elk jaar op dezelfde dag terug. Bovendien hebben we gezien dat we in de coronacrisis snel en flexibel hebben kunnen reageren waar nodig”, besluit Anseeuw.