Recordaantal inschrijvingen in het hoger onderwijs

11 februari 2020, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Er zijn dit academiejaar 259.017 inschrijvingen geteld voor de basisopleidingen en schakelprogramma’s van ons hoger onderwijs. Dat zijn er 8 procent meer dan vorig academiejaar. Ook het aantal studenten dat zich voor de eerste keer inschreef in het hoger onderwijs is gestegen met 5.834 (+12 procent). Deze records zijn grotendeels te wijten aan een herstructurering van het hoger onderwijs, die graduaatsopleidingen een volwaardig deel van hoger onderwijs maakt. “Dit is de verdere democratisering van ons hoger onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We hebben de graduaatsopleidingen naar het niveau van het hoger onderwijs gebracht. Er zetten nu meer jongeren dan ooit de stap naar het hoger onderwijs.”

Het hoger onderwijslandschap ziet er sinds dit academiejaar anders uit. Zo zijn nu bijna alle graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs (HBO5) overgedragen aan de hogescholen. Vroeger kon je deze opleidingen volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), maar sinds dit academiejaar zijn ze een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs. Dat betekent ook dat studenten in deze opleidingen in aanmerking komen voor een studietoelage en toegang krijgen tot de studentenvoorzieningen van de hogescholen.

Vooral omwille van deze herstructurering werden er dit academiejaar meer inschrijvingen geteld in het hoger onderwijs: 259.017 in totaal, 7,77 procent meer dan in het academiejaar 2018-2019. Ook het aantal studenten dat zich voor de eerste keer inschreef in het hoger onderwijs is gestegen met 5.834 (+11 procent). “Recordcijfers: meer jongeren zetten de stap naar het hoger onderwijs”, zegt Weyts. “Vroeger waren er maar twee toegangspoorten tot het hoger onderwijs: de professionele bachelors en de academische bachelors. Met de graduaatsopleidingen is er sinds dit jaar een 3de toegangspoort bijgekomen. Zo verruimen en versterken we het aanbod voor onze jongeren en geven we een vervolg aan de democratisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.”

Ook de lerarenopleidingen zijn sinds dit jaar grondig hervormd. Wie leerkracht wil worden, moet nu altijd naar een hogeschool of universiteit. De specifieke lerarenopleidingen van de CVO’s zijn overgenomen door de hogescholen. Studenten moeten ook niet meer wachten tot het einde van hun opleiding om te kiezen voor het leerkrachtenberoep. Dankzij de komst van de educatieve masteropleidingen kan je al vanaf het afronden van de bachelor kiezen voor het leraarschap.

Er zijn dit academiejaar 22.947 inschrijvingen geteld voor de 6 verschillende trajecten die leiden naar een leerkrachtendiploma. Vergelijken met vorige jaren is heel moeilijk, omdat er andere databanken gebruikt worden en omdat er op een andere manier geteld wordt. Toch is het duidelijk dat het aantal inschrijvingen voor lerarenopleidingen gedaald is. Bij de bacheloropleiding secundair onderwijs is er een forse stijging met 12 procent, maar er zijn met name voor het diploma kleuteronderwijs en het diploma lager onderwijs minder inschrijvingen. 

“We gaan meer leerkrachten nodig hebben”, zegt Weyts. “We zijn de lerarenopleidingen nu volop aan het versterken. We gaan alleen maar mensen tot het leraarschap kunnen roepen als we erin slagen om de job opnieuw aantrekkelijker te maken. Met minder lasten en meer respect. Als het oordeel van leerkrachten opnieuw naar waarde geschat worden en als leerkrachten vooral mogen doen wat ze het liefste en het beste doen, namelijk lesgeven, dan zal je ook veel meer sterke leerlingen kunnen overtuigen om voor een klas te gaan staan.”