Recordaantal boetes voor inbreuken tegen het dierenwelzijn

9 februari 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn hebben vorig jaar 270 administratieve boetes uitgeschreven wegens inbreuken tegen het dierenwelzijn. Het waren er nog nooit eerder zoveel. “Dit illustreert dat we Dierenwelzijn meer dan ooit ernstig nemen, maar ook dat handhaving absoluut nodig is”, zegt Dierenminister Ben Weyts. “De opbrengsten van de boetes investeren we via het Dierenwelzijnsfonds in projecten die dieren ten goede komen.”

Vroeger werden zelfs de kleinste inbreuken tegen de dierenwelzijnswetgeving overgemaakt aan het parket. Er werd haast geen onderscheid gemaakt tussen heel kleine ingrepen en zeer zware schendingen. Het gevolg was dat de dossiers zich opstapelden en doorgaans zonder gevolg geseponeerd worden. Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft toen een systeem van administratieve boetes ingevoerd, waardoor niet langer alle dossiers terechtkwamen bij de parketten. Zo worden inbreuken tegen de dierenwelzijnswetgeving tenminste effectief bestraft. In ruil voor de ontlasting van de parketten verwacht Vlaanderen wel dat de pv’s die wél nog worden overgemaakt ook ernstig behandeld worden.

In 2015 schreven inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn 207 administratieve boetes uit voor een totaalbedrag van meer dan 112.000 euro. In 2019 was het aantal boetes gestegen naar 270 (+30 procent), voor een totaal te vorderen bedrag van bijna 190.000 euro (+ 70 procent). In de hele periode 2015-2019 is er al voor 716.725,60 euro aan boetes uitgeschreven. Het gaat om een hele rist verschillende inbreuken tegen de dierenwelzijnsregelgeving. Het kan gaan om onder meer particulieren die hun dieren verwaarlozen, mensen die huisdieren verhandelen zonder erkenning of kwekerijen die de regels niet naleven.  Naargelang de inbreuk kan de boete oplopen tot 1.960 euro .

“Kordate handhaving is de sluitstuk van elk beleid”, zegt Weyts. “Ik heb meer inspecteurs aangeworven. Er wordt nu meer en grondiger gecontroleerd, dossiers worden niet meer massaal geseponeerd en we verhogen de pakkans voor dierenbeulen. Elk dier in nood verdient het dat de meldingen opgevolgd worden en dat alle boetes betaald worden tot de laatste cent.”

75 procent van het totaal te vorderen bedrag tussen 2015 en 2019 werd reeds geïnd. Zo’n 180.550 euro moet nog ontvangen worden. De opbrengsten spijzen het Dierenwelzijnsfonds, dat onder andere gebruikt wordt voor goede opvang van in beslag genomen dieren, sensinbiliseringscampagnes en wetenschappelijk onderzoek.  “Sommige mensen weigeren de opgelegde boete te betalen”, zegt Weyts. “Hiermee riskeren ze dat hun dossier door het parket behandeld wordt. De afgelopen vijf jaar was dit het geval voor zo’n 193 gevallen. Zij gokken dat we niet volhardend zullen zijn, maar ze vergissen zich. Elke boete moet betaald worden.”