Rapport Rekenhof hekelt weinige transparante financiering en controles van de ziekenfondsen

18 september 2018, over deze onderwerpen: Ziekte, Uitkeringen, Gezondheidszorg

De controlediensten van de overheid krijgen onvoldoende informatie van de ziekenfondsen over hun interne financierings- en controlemechanismen. Dat blijkt uit het derde en laatste doorlichtingsrapport van de ziekenfondsfinanciering van het Rekenhof.

“Er is hen bijvoorbeeld gevraagd hun eigen controlesystemen in kaart te brengen, maar wat werd aangeleverd was onbruikbaar voor het Riziv”, reageert Kamerlid Valerie Van Peel. “En ook over wat ze nu precies doen met het 1 miljard euro aan werkingsmiddelen dat ze jaarlijks krijgen, zijn ze weinig transparant bleek uit de eerdere audits. Als zelfs het Rekenhof er geen zicht op krijgt, wie dan wel? Bovendien werden de ziekenfondsen voor de uitbetaling van geneeskundige zorgen onder de paarse regering zo overgefinancierd dat ze een potje van meer dan 600 miljoen aan boni konden opbouwen. Wat ook meteen het hele bonus-malussysteem onderuit haalt. Tezamen schetsen deze audits een vernietigend beeld van de financiering en responsabiliseringsmechanismen.”

Onlangs publiceerde het Rekenhof zijn derde en laatste doorlichtingsrapport over de financiering van de ziekenfondsen. Hierin ligt de nadruk op de controle van de financiën en de interne werking van de ziekenfondsen. Uit het rapport blijkt dat de ziekenfondsen niet voldoende informatie en transparantie verschaffen over hun interne boekhouding en controlemechanismen, waardoor de controle door de controlediensten van de overheid sterk belemmerd wordt.

“Uit de eerste twee rapporten van het Rekenhof bleek ook al dat niemand echt goed weet of de ziekenfondsen intern wel voldoende efficiënt functioneren”, reageert Kamerlid Valerie Van Peel. “Terwijl een voortschrijdende digitalisering en informatisering een aantal kosten zou moeten hebben verminderd, zijn de middelen die de ziekenfondsen van de belastingbetaler ontvangen voor hun werkingskosten sinds 2002 toch met twee derde gestegen. Het Rekenhof vindt dit terecht onlogisch en vraagt om meer transparantie. Hopelijk zullen de ziekenfondsen hieraan meewerken, want het geld van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid moet in de eerste plaats naar de mensen vloeien, en niet naar inefficiënte structuren.”

“Het wordt tijd dat we eens afstappen van de parameters die al sinds 1987 in vraag worden gesteld, maar tot op vandaag worden gebruikt om hun financiering te berekenen. Laat ons nu eens duidelijk maken wat de ziekenfondsen nog moeten doen. Moeten ze bijvoorbeeld nog steeds een doorgeefluik zijn voor de terugbetaling van zorg terwijl dit compleet valt te informatiseren? Of willen we de ziekenfondsen zien evolueren naar een meer begeleidend en adviserend orgaan voor hun klanten. Laat ons nadien een correcte én transparante financiering uitwerken. Dit signaal van het Rekenhof mag niet opnieuw genegeerd worden”, besluit Van Peel.