Ralph Packet uit Tervuren volgt Sander Loones op in het Europees Parlement

28 november 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, N-VA

Ralph Packet neemt vandaag zijn Europees mandaat op. Met zijn 28 jaar is hij meteen het jongste Europees Parlementslid. Hij vervangt Sander Loones, die minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in de federale regering. Packet wordt vast lid van de commissie Economie en Monetaire zaken en plaatsvervangend lid van de commissie Internationale Handel en van de commissie Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken.

Bij de Europese verkiezingen van 2014 stond Ralph Packet derde op de opvolgerslijst. Hij was van 2013 tot 2015 voorzitter van Jong N-VA en bleef daarna actief in de lokale jongerenwerking.

Packet studeerde Digital Arts & Entertainment aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Sindsdien is hij aan de slag bij een softwarebedrijf in Vilvoorde en maakt hij deel uit van een internationaal team dat projecten realiseert voor grote automerken. Die job heeft hij nu tijdelijk stopgezet.

Packet zal de dossiers van Sander Loones verder opvolgen. Eén daarvan is het project InvestEU, de opvolger van het Junckerfonds. “Ik ben me volop aan het inwerken. Dit dossier is belangrijk omdat het alle investeringsinstrumenten van de EU wil bundelen en hervormen. Vanaf maandag begin ik met de onderhandelingen en ik zal de N-VA-visie zo goed mogelijk verdedigen.”

Deze namiddag houdt het Europees Parlement een plenaire vergadering in Brussel. Daar zal Ralph Packet formeel afgeroepen worden als parlementslid en zal hij vervolgens deelnemen aan de stemmingen.

Packet start op een belangrijk moment. Met de brexit verdwijnt er een belangrijke kritische stem in het Europees debat. “Het is nu meer dan ooit belangrijk dat andere kritische stemmen, zoals die van de N-VA, gehoord worden en ik ben blij dat ik het team kan vervoegen. De EU moet echt enkel daar optreden waar ze Europese toegevoegde waarde creëert”, sluit Packet af.