Proximus: Systemen van brugpensioen op 58 jaar zijn een zeer slecht signaal

10 januari 2019, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Pensioenen, Uitkeringen

Het voorstel van de directie en vakbonden van Proximus om hun werknemers vanaf 58 jaar op brugpensioen te sturen is opmerkelijk en eigenlijk onaanvaardbaar op een ogenblik dat er tienduizenden openstaande vacatures zijn en tal van bedrijven smeken om ervaren en gekwalificeerd personeel. Kamerlid Jan Spooren roept daarom het management, de vakbonden en zeker ook de ontslagnemende federale regering op om bij de komende onderhandelingen over de herstructurering bij Proximus de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen, en niet te kiezen voor de verkeerde oplossing van uitstroom via een vorm van brugpensioen.

“Proximus stuurt het verkeerde signaal de wereld in”, zegt Spooren. “Ervaren werknemers vervroegd op non-actief zetten op kosten van de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid en de belastingbetaler is onverantwoord in de context van de huidige krappe arbeidsmarkt en oplopende vergrijzingskosten. Veel beter zou zijn om maximaal in te zetten op een activerend personeelsbeleid via vorming of outplacement. Met een groeiende arbeidsmarkt die de vacatures niet krijgt ingevuld, moeten we mensen bijscholen of herscholen naar knelpuntberoepen, in plaats van ze te dumpen. Proximus zal trouwens op de arbeidsmarkt geen 1.200 digitale specialisten vinden want honderden andere bedrijven zijn vandaag al op zoek naar die profielen”, besluit Jan Spooren.

Het actief houden van het personeel is voor de N-VA de enige optie. Bovendien is Proximus geen bedrijf in moeilijkheden, dus is SWT voor werknemers op 58 jaar vanuit dat perspectief sowieso niet mogelijk. Dat kan ten vroegste pas vanaf 62 jaar en dan moeten de werknemers beschikbaar blijven voor een nieuwe job tot 65 jaar. Ook VVP (verlof voorafgaand aan pensioen) voor statutairen vanaf 58 jaar is hier niet meer mogelijk noch opportuun. Voor de N-VA is deze mogelijkheid uitdovend.