Proefbank voor vuurwapens eindelijk hervormd

12 juni 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Justitie, Wapens

Vorig jaar bond Kamerlid Koenraad Degroote de kat de bel aan omtrent manifeste wanpraktijken bij de proefbank voor vuurwapens in Luik. Daarop diende hij een wetsvoorstel in om de proefbank te hervormen. Kris Peeters komt met een wetsontwerp tegemoet aan zijn eisen. “Zeker na de recente dramatische gebeurtenissen in Luik was het hoog tijd dat hier iets gebeurde”, aldus een tevreden Koenraad Degroote.

De wapenproefbank in Luik werd in 1888 opgericht en had tot doel alle vuurwapens in België te testen, te merken en te attesteren. Gaandeweg kwamen daar taken bij, zoals bijvoorbeeld de neutralisatie, vernietiging of omvorming van vuurwapens. Kortom, zij houdt, als enige, toezicht op de wapenhandel in dit land.

Een sinds de 19de eeuw quasi ongewijzigde wet moet vroeg of laat voor problemen zorgen en dat blijkt ook. Naast een volledig ondoorzichtige beheersstructuur, waarin de burgemeester van Luik ambtshalve zetelt, samen met wapenfabrikanten, doken er algauw geruchten op over fraude en zou het welzijn van de werknemers er onder druk staan. Door een staking van het personeel, konden de griffies van de rechtbanken er niet langer terecht om verbeurd verklaarde wapens te laten vernietigen, waardoor de wapens zich opstapelden in de oude gerechtsgebouwen. Als klap op de vuurpijl bleek de beveiliging van de depots van de proefbank zo lek als een zeef.

“De problemen bij de proefbank stapelden zich op de duur hoger op dan de gestockeerde wapens”, aldus Kamerlid Koenraad Degroote. “Met de nieuwe wet maken we ook bij de proefbank de omslag naar een nieuwe, transparante veiligheidscultuur: de proefbank wordt een autonome instelling met Rechtspersoonlijkheid Een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer, met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon. De Belgische vakbonden hebben zich steeds met succes verzet tegen het verkrijgen van een formele rechtspersoonlijkheid. Als feitelijke verenigingen met een functionele rechtspersoonlijkheid kunnen zij wel allerlei rechtshandelingen stellen en bijvoorbeeld werkgevers dagvaarden. Maar zelf kunnen zij niet gedagvaard en dus evenmin aansprakelijk gesteld worden. Zij zijn ook niet verplicht om hun jaarrekening openbaar te maken, waardoor er een totaal gebrek aan transparantie is. Dat is niet verdedigbaar, vindt de N-VA, die ook vakbonden een volledige rechtspersoonlijkheid wil toekennen. rechtspersoonlijkheid , die ook in Vlaanderen vestigingen kan openen, de raad van bestuur wordt niet langer gedomineerd door wapenfabrikanten en via een regeringscommissaris houdt de overheid direct toezicht op de werking.”