Positief tussentijds rapport voor Nationaal Actieplan Gendergeweld

5 februari 2019, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Holebi's en transgenders, Minderjarigen

Vlaams volksvertegenwoordiger Elke Sleurs werkte als toenmalig federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen in 2015 een Nationaal Actieplan (NAP) ter bestrijding van gendergerelateerd geweld uit. Het plan bestond uit liefst 235 maatregelen van alle regeringen. Dit jaar loopt het actieplan ten einde en volgt er een evaluatie. Volgens een tussentijdse evaluatie oogt de globale balans positief wat betreft de Vlaamse maatregelen, al ligt er de komende maanden nog wel werk op de plank voor de uitvoering van een aantal maatregelen.

Elke Sleurs: “De meeste maatregelen werden door de Vlaamse Regering uitgevoerd tussen december 2015 en december 2017. Eind 2017 waren 46 maatregelen lopende, 6 maatregelen werden afgerond en 13 maatregelen moesten nog opgestart worden.”

De tussentijdse evaluatie werd opgesteld door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. “Deze tussentijdse evaluatie door het instituut was net deel van het nationaal actieplan”, licht Sleurs toe. “Meten is weten. Dit is een graadmeter voor de samenleving waarin we leven.”

De komende maanden zullen onder meer volgende beleidsinitiatieven nog worden uitgevoerd:

  • De uitrol van het Vlaams actieplan ter bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector
  • De afronding van het wetenschappelijk onderzoek naar geweld op kinderen en jongeren
  • E-learning module voor professionelen en huisartsen ter herkenning van intrafamiliaal geweld
  • Verdere ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld via 1712
  • Betere informatie-uitwisseling bij intrafamiliaal geweld via Family Justice Center
  • Uitbreiding van het vormingsaanbod voor justitieassistenten
  • Lancering van een subsidie-oproep ter ontwikkeling van een gezinsondersteunend aanbod in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken, met een structurele verankering binnen Kind en Gezin
  • Nieuwe (opvang)acties voor slachtoffers van tienerpooiers

Elke Sleurs: “Het is een goede zaak dat we verder werken op gendergerelateerd geweld want het werk is nog niet af. Gendergeweld is immers moeilijk te bannen uit de samenleving, ondanks de grote inspanningen. Maar dat Vlaanderen een redelijk positief rapport kan voorleggen, is bemoedigend. Vandaag (5 februari) zal ik over dit thema spreken in het Europees Parlement naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking en vanuit mijn ervaring als politica én als universitair gynaecoloog.”