Politieversterking naar Griekenland om Europese grens te verdedigen

3 maart 2020, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Europees beleid, Turkije

Tienduizenden mensen proberen momenteel om vanuit Turkije illegaal Europa binnen te dringen. De Griekse grenswachten doen alles wat ze kunnen om dat tegen te gaan, maar kunnen de migratiedruk langs hun 200 kilometer lange landsgrens amper meester. De N-VA vraagt dat België steun verleent.

Politieversterking voor Griekenland
Theo Francken: “Meer dan 70.000 mensen verdringen zich momenteel voor het grenshek tussen Griekenland en Turkije. Daar zitten mensen van verschillende nationaliteiten tussen. Wanneer de Griekse grens bezwijkt onder de druk dan zal een stroom van vele honderdduizenden op gang komen richting West-Europa. Die grens moet absoluut dicht blijven, anders herhaalt de migratiechaos van 2015 zich. Er moet daarom dringend politieversterking gestuurd worden naar Griekenland, zowel vanuit België zelf als vanuit de andere Europese lidstaten.”

Australische aanpak nodig aan maritieme grens
Darya Safai: “Erdogan zet illegale migratie in als politiek wapen tegen Europa. Hij misbruikt daartoe de hoop op een beter leven bij arme migranten in Turkije, met dodelijk gevolg. Opnieuw is een klein kind gestorven in een poging om illegaal per boot de Griekse eilanden te bereiken. Europa moet dringend een overeenkomst sluiten met een veilig land buiten Europa waar mensen die illegaal de Griekse eilanden bereiken naartoe kunnen worden gebracht en opgevangen in menswaardige omstandigheden. Enkel zo kun je de menselijke tragedie in de Egeïsche zee beëindigen.”

Stop chantage Turkije
Assita Kanko: “Europa mag zich niet laten chanteren maar moet assertief en proactief zijn. Erdogan is geen geloofwaardige of betrouwbare partner om deze migratiecrisis te beheersen. Hoe kan Turkije met deze acties ooit aanspraak maken op een potentieel lidmaatschap van de EU? Of op de financiële steun die het land daar nu al voor krijgt? Dat geld steken we beter in een versterking van Frontex, onze grensbescherming. Zo kunnen we de controle over de buitengrens met Turkije behouden en versterken. Wat we zeker niet mogen doen, is ons laten leiden door emotionele impulsieve reacties. We hebben een doordacht, verenigd maar resoluut antwoord nodig op de acties van Turkije om de rest van de wereld te laten zien dat de EU harde standpunten kan innemen indien nodig."

Alle naïviteit over het Erdogan-regime laten varen
Peter De Roover: “Ik heb hier tijdens het afsluiten van de deal met Turkije al voor gewaarschuwd. Europa mag zich niet laten chanteren door het dreigement vluchtelingen door te laten. Als we dat toestaan, dan krijgt het regime Erdogan vanzelf een hoofdrol bij het beheersen van de asielstroom. De vrees die ik toen uitte, lijkt nu uit te komen. Ik zal de minister van Buitenlandse Zaken dan ook ondervragen over deze gebeurtenissen en hem op het hart drukken alle nativiteit te laten varen als het gaat over het Erdogan-regime. Ingaan op de vraag van de Turkse president voor NAVO-steun bij de operaties in Idlib is voor ons geen optie.”