Politiekosten voor voetbalwedstrijden op twee seizoenen tijd gestegen met 75 procent tot bijna 11 miljoen euro

2 maart 2019, over deze onderwerpen: Sport, Veiligheid, Politie

Uit een parlementaire vraag van Kamerlid Brecht Vermeulen aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) blijkt dat de kost voor het inzetten van politie bij voetbalwedstrijden opgelopen is tot € 10.981.437. Twee jaar daarvoor bedroeg deze kost nog zo’n 6,2 miljoen euro. Volgens Kamerlid Vermeulen moeten de betrokken burgemeesters en hun lokale politiezones hun verantwoordelijkheid nemen. “Iets meer dan de helft van de totale politie-inzet (52,6 procent) is afkomstig van de eigen lokale zone. Voor de rest doen de lokale zones beroep op de Federale politie en het nationaal solidariteitsmechanisme tussen de politiezones (Hycap). Door de sterke stijging komt deze solidariteit onder druk te staan en kunnen andere evenementen minder gebruik maken van extra steun. Als de aangeboden instrumenten om de politie-inzet te doen dalen, zoals de vernieuwde voetbalwet, in de volgende seizoenen niet beter gebruikt worden, zullen andere en meer dwingende maatregelen op tafel komen”.

De meest recente cijfers betreffen het voetbalseizoen 2017-2018. Deze cijfers omvatten enkel de kost tijdens de reguliere competitie en play-offs in eerste klasse A en B, andere wedstrijden zoals Europees en bekervoetbal vallen hierbuiten waardoor de totale kost eigenlijk nog hoger uitkomt. In totaal werden in 2016-2017 29.105 en in 2017-2018 35.147 politiemedewerkers ingezet. 52,6 procent manschappen waren afkomstig van de lokale politiezones, de overige 47,4 procent zijn leden van de Federale politie en het nationaal solidariteitsmechanisme tussen de politiezones (Hycap). De geraamde kostprijs van de politie-inzet bedraagt € 10.981.437. Ten opzichte 2 seizoenen geleden is de kostprijs maar liefst met 75 procent gestegen.

“Net zoals ik 2 jaar geleden al liet opmerken blijkt dat de politie-inzet voor wedstrijden van Charleroi veel hoger is dan bij alle andere clubs. Vorig seizoen werden daar 4.165 politiemanschappen ingezet, een stuk meer dan de nummers 2 en 3 Club Brugge (2.915) en Standard Luik (2.810). Waarom er zoveel politie-inzet nodig is in Eupen, waar er bijzonder weinig supporters aanwezig zijn, is een raadsel. Slechts 7 clubs vergen een grotere inzet, maar die hebben dan ook een grotere aanhang. Het leidt tot een spectaculaire verhouding van 1 politiemedewerker per 35 supporters”. De beste leerling van de klas is KRC Genk, met 1 politiebeambte per 235 supporters (zie tabellen onderaan). In de eerste klasse A, zijn de politiezones van Brugge en Mechelen de enige politiezones van een centrumstad die meer gebruik maken van externe politiekrachten (Federale en Hycap) dan van eigen politiemedewerkers. Bij politiezones van kleinere steden en gemeeneten komt dit veel meer voor. In de eerste klasse B valt op dat de betrokken politiezones bij wedstrijden van Union en de Antwerpse ploegen (Antwerp en Beerschot) zelf voor veel eigen politie-inzet zorgen, terwijl de politiezones van Brugge, Lier en Tubeke vooral gebruik maakten van Federale politie en Hycap-versterking.

Politie-inzet staat uiteraard niet los van het aantal geregistreerde risicosupporters. Dat is in de voorbije 4 jaar met 23,3 procent toegenomen :

  • 2015: 4257
  • 2016: 4598
  • 2017: 4747
  • 2018: 5250

Aan de andere kant is - in vergelijking met een tiental jaren geleden - het fenomeen van geweld bij voetbalwedstrijden sterk teruggedrongen.

Volgens ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is de toegenomen politie-inzet voor een deel te verklaren door de komst van R Antwerp FC naar eerste klasse A en Beerschot-Wilrijk naar eerste klasse B. Toch erkent hij ook dat in sommige gevallen burgemeesters en politiezones de voorkeur geven aan een kwantitatieve inzet van de politie die niet altijd rekening houdt met de concrete risicoanalyse. Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) is van oordeel dat het vooral dit tweede element is die de spectaculaire kostprijsstijging verklaart. “Sommige burgemeesters kiezen er - samen met hun lokale politiezone - voor om systematisch te veel politie in te zetten. Als ze dit doen met hun eigen lokale zone, zal dit voornamelijk weerslag hebben op de inwoners van hun eigen zone. Erger is het als ze voor hun onnodige politie-inzet ook beroep doen op de Federale politie of de Hycap van andere lokale zones. Hierdoor ontstaan een toegenomen druk voor alle politie-eenheden, zonder dat deze 100 procent te verantwoorden is. Andere evenementen, waar de politie-inzet wel noodzakelijk is, zouden hierdoor mogelijks moeilijker ondersteuning kunnen krijgen. Daarom weigeren sommige zones nu al extra bijstand voor bepaalde voetbalwedstrijden of andere sportevenementen”.

Eind 2017 pleitte West-Vlaams gouverneur Decaluwé er voor dat voetbalclubs voortaan zelf zouden instaan voor de beveiligingskost, bijvoorbeeld via private bewaking. Zo ver wenst Kamerlid Vermeulen nog niet te gaan, al waarschuwt hij wel de betrokken actoren. “Ik begrijp dat de toegenomen kosten alsook de verhoogde werkdruk voor alle politiekorpsen, niet langer te verantwoorden zijn. Daarom heb ik zelf 3 jaar gewerkt aan de vernieuwde voetbalwet, die onder meer tot doelstelling had om de kostprijs van het voetbal te doen verlagen door bijvoorbeeld stewards meer bevoegdheden te geven. Deze nieuwe wetgeving is pas van kracht sinds het seizoen 2018-2019. Er zijn nog geen cijfers over politie-inzet beschikbaar over dit huidige seizoen. Verandering in het inzetten van politie bij voetbalwedstrijden kan dus nog niet in cijfers worden waargenomen. Maar als die gewenste veranderingen er niet komen, zal de politiek andere maatregelen moeten treffen. Politiezones die meer manschappen inzetten dan de risicoanalyse veronderstelt, zouden dan bijvoorbeeld veel minder extra bijstand van Federale Politie of Hycap krijgen. En op de duur zal de vraag steeds luider klinken om die kostprijs die veilige voetbalwedstrijden moet verzekeren, niet meer 100 procent door de overheid te laten betalen.”