Politiek houdt Eternit opnieuw hand boven het hoofd

18 maart 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Asbest

Vorige week stapten Open Vld, MR en CD&V op in de commissie Sociale Zaken om te voorkomen dat het wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel zou gestemd worden dat een einde moest maken aan de immuniteit van bedrijven als Eternit voor rechtszaken door asbestslachtoffers. “Opnieuw houdt de politiek deze bedrijven de hand boven het hoofd op kap van de slachtoffers”, stelt Van Peel.

“Men wist dat we de stemming met steun van de andere partijen konden winnen en dus zorgde men ervoor dat er geen quorum meer was in de commissie. Bovendien probeerde een lobbyist van het VBO Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) of Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) is een overkoepelende organisatie van Belgische werkgevers uit verschillende bedrijfstakken. Het VBO vertegenwoordigt meer dan 30.000 ondernemingen en is daarmee één van de belangrijkste gesprekspartners in het sociaal overleg in België. VBO de Kamerleden te beïnvloeden, in de commissie zelf wat verboden is! Dit is een ongezien politiek spel op kap van de slachtoffers.” Ook de aanpassing van de verjaringstermijn, het uitbreiden van de asbestziekten die in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding en een verbetering van de toegang tot het Asbestfonds, konden zo niet gestemd raken.

Slachtoffers van asbest kunnen sinds 2007 een vergoeding krijgen uit het asbestfonds. Maar ze krijgen deze vergoeding enkel als ze afzien van hun recht om de betrokken bedrijven voor de rechtbank te dagen, zelfs al waren ze er nooit in dienst als werknemer. Een toegeving van de toenmalige Paarse regering aan het gelobby van Eternit, een bedrijf dat nochtans jaren doorging met het onbeschermd vervaardigen van asbest nadat de gevolgen voor de volksgezondheid gekend waren. Hierbij geholpen door het feit dat de ziekte pas decennia na blootstelling tot uiting komt. “Een immorele keuze”, volgens Van Peel. “De slachtoffers die getroffen worden door een asbestziekte hebben veelal nog maar enkele maanden te leven. Natuurlijk kiezen ze dan voor de vergoeding om hun medische kosten te dekken. Het is compleet onrechtvaardig dat ze zo’n keuze moeten maken. Het is niet aan de wetgever om te bepalen of slachtoffers of hun familie ook nog een moreel recht willen halen.” Tot nu toe werd Eternit in ons land slechts één keer veroordeeld na een proces door de familie Jonckheere die vier van hun familieleden verloren aan de verschrikkelijke ziekte en afstand deden van de vergoeding uit het Asbestfonds.

“Ik heb jaren geprobeerd om de Zweedse partners te overtuigen om beweging te krijgen in dit dossier, zonder succes. De bescherming van de asbestreuzen was en is blijkbaar belangrijker dan het lot van de slachtoffers”, merkt Van Peel op. “In andere Europese landen zijn er tal van processen geweest. In België, het asbestland bij uitstek, niet. Dit stuit de slachtoffers enorm tegen de borst en terecht”, zegt Van Peel. Eternit ging tot slechts enkele jaren geleden door met zijn gevaarlijke activiteiten in landen als India.

Verder willen we met het voorstel maken dat de verjaringstermijn wordt aangepast tot vijf jaar nadat de ziekte is vastgesteld. En dus niet langer een termijn van 20 jaar na de blootstelling. “Een regelrechte schande als je weet dat een asbestziekte vaak pas opduikt 30 tot 40 jaar na de blootstelling”, stelt Van Peel.

Voorts willen we ervoor zorgen dat ook andere ziekten veroorzaakt door asbest recht geven op een vergoeding uit het asbestfonds. “Het is al langer geweten dat blootstelling aan asbest ook longkanker en strottenhoofdkanker veroorzaakt. Toch kregen asbestslachtoffers met deze ziekten tot vandaag geen vergoeding.”

Schrijnend dat hier politieke spelletjes worden in gespeeld.