Plan om sneller te investeren in de zorg

29 maart 2017, over deze onderwerpen: Welzijn, Kinderopvang, Personen met een beperking, Ouderenzorg

Uit een onderzoek van Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) blijkt dat 630 vzw’s actief in de zorg en welzijnssector over 2 miljard euro reserves beschikken en 800 miljoen euro aan beschikbare cash. “We hebben een plan gemaakt om die reserves te activeren voor investeringen in nieuwe rusthuizen, kinderdagverblijven en voorzieningen voor jongeren of personen met een beperking. Zo wint de Vlaming want hij krijgt meer welzijn, winnen organisaties die investeringsplannen hebben omdat ze sneller kunnen schakelen en winnen voorzieningen die reserves activeren door een hoger rendement op hun middelen”, zegt Parys.

“Ik heb de voorbije weken en maanden met de hulp van Graydon de balansen van 630 vzw’s geanalyseerd”, legt Parys uit. “Die geven uiteraard maar een gedeeltelijk beeld van de sector aangezien bijvoorbeeld de organisaties die onder een vennootschapsvorm werken geen deel uitmaakten van mijn onderzoek.” Op basis van de balansen van 2015, beschikken de organisaties over 2 miljard euro reserves. “Als we daar de bestemde fondsen, budgetten die al voorbehouden zijn, van aftrekken, houden we nog 1.4 miljard euro over. Voor de balansen van 2012 ben ik ook gaan kijken naar de beschikbare cash en komt een conservatieve analyse op ongeveer 800 miljoen euro.” De sectoren van de woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking en de thuiszorgdiensten beschikken over de belangrijkste verzameling reserves en cash.

“Een reserve is op zich niet slecht”, legt Parys uit. “Die fondsen kunnen historisch zijn opgebouwd of aangelegd met privémiddelen. Er bestaan trouwens nu al regels die de totale reserves aan banden leggen die je met subsidies kunt opsparen. Wat ik jammer vind, is wanneer die reserves niet worden aangewend, zeker omdat we elke dag op zoek zijn naar middelen om de groeiende nood in de sector te lenigen.”

Activering
“Het thesauriebeheer heeft vorig jaar een negatief reëel rendement opgebracht voor veel organisaties. Met de oprichting van een fonds waar organisaties volledig vrijwillig een deel van hun reserves in kunnen investeren, zorgen we ervoor dat voorzieningen met bouwplannen sneller van start kunnen gaan. Die laatsten lenen geld bij het fonds, en kunnen zo sneller over de nodige eigen middelen beschikken om een banklening te sluiten. Op dat geleende bedrag betalen ze een marktrente waardoor organisaties die hun reserves poolen, een hoger rendement krijgen”, besluit Parys.

Parys dient hierover vandaag een conceptnota in bij het Vlaams Parlement. In een reeks hoorzittingen met o.a. de Participatiemaatschappij Vlaanderen, private banken en welzijnsvoorzieningen wil hij het plan verder verfijnen.