Parys en Persyn: “2,5 miljoen euro voor investeringen in welzijn Vlaamse Rand”

6 augustus 2016, over deze onderwerpen: Welzijn

Vlaams volksvertegenwoordigers Peter Persyn en Lorin Parys (N-VA) ijveren al lang voor extra welzijnsmiddelen voor Vlaams-Brabant en de Vlaamse Rand. “Vandaag is er goed nieuws: er komt een rollend fonds voor welzijnsinvesteringen in Vlaams-Brabant met 2,5 miljoen euro Vlaams geld. Dat is een belangrijke stap om de achterstand die Vlaams-Brabant heeft op vlak van welzijnsinvesteringen weg te werken. Dat geld kan nog verder aangevuld worden met geld uit de provincie”, zeggen beide parlementsleden. Binnen anderhalf jaar moet het fonds operationeel zijn.

Al jaren loopt Vlaams-Brabant achterop inzake welzijnsvoorzieningen. Lorin Parys heeft daarover onderzoek gedaan en een dossier samengesteld: “In 2015 werd er in de Vlaamse Rand bijvoorbeeld slechts 7,40 euro per burger uitgegeven aan het Algemeen Welzijnswerk, dat is bijna 5 euro minder dan het Vlaamse gemiddelde. En ook als het gaat om plek voor kwetsbare kinderen die hulp nodig hebben, heeft Vlaams-Brabant minder dan 6 plaatsen per 10.000 inwoners, terwijl de andere provincies 10 plaatsen of meer hebben”, aldus Parys. “De kloof met de andere provincies begon de vorm van de Grand Canyon aan te nemen.” Dat bevestigen ook verschillende rapporten van de provincie Vlaams-Brabant.

Vlabzorginvest
Daarom besliste deze Vlaamse Regering om maatregelen te nemen. “Minister Ben Weyts heeft ons nu laten weten dat de beslissing genomen is om Vlabzorginvest op te richten”, zegt Peter Persyn. “Concreet betekent het dat het autonome provinciebedrijf Vlabinvest – dat voor betaalbare woningen zorgt in de Vlaamse Rand – een apart rollend fonds krijgt dat investeringen in welzijnsvoorzieningen moet mogelijk maken. Op die manier kunnen we onze achterstand beginnen in te halen.” Een rollend fonds voorziet in voordelige leningen die op termijn worden terugbetaald en waarmee dus opnieuw investeringen in infrastructuur kunnen worden verwezenlijkt.  

Provincie Vlaams-Brabant
De provincies zullen in principe geen rol meer hebben op het vlak van welzijn. Maar de Vlaamse Regering zal voor de provincie Vlaams-Brabant de mogelijkheid voorzien om te blijven te investeren in welzijn.

“Dat is goed nieuws. Met de N-VA dringen we erop aan dat die middelen best gericht worden ingezet op de deelsectoren met de grootste investeringsachterstand”, besluit Ben Weyts, die nog meegeeft dat alles op 1 januari 2018 klaar moet zijn om te starten.