Parlement komt met concrete voorstellen voor betere aanpak diabetes

13 november 2018, over deze onderwerpen: Ziekte, Gezondheidszorg, Medicijnen

Ruim een half miljoen Belgen lijdt aan diabetes en het aantal stijgt jaar na jaar. De aanpak ervan kost ons nu al een 9 procent van het budget. Yoleen Van Camp, Kamerlid en ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid, organiseerde samen met de andere meerderheidspartijen een rondetafel. Zij komen nu met concrete beleidsvoorstellen.

In dit land hebben 543.100 volwassenen diabetes – zo’n 6,4 procent van de bevolking. Tussen 2006 en 2013 werd een toename van 25 procent vastgesteld en tegen 2040 is de verwachte stijging opnieuw 19 procent. Diabetes is één van de belangrijkste oorzaken van nierfalen, blindheid, amputatie van ledematen en hartziekten. In de afgelopen vier jaar werden al stappen gezet in de verbetering van de zorg voor personen met diabetes. De conventie en het zorgtraject diabetes werden herzien. De diabetespas werd vervangen door het voortraject diabetes met ruimere begeleiding. Ten slotte voorzag minister De Block ook in de mogelijkheid van een constante monitoring van de patiënt door de terugbetaling van een sensor. Die maakt dat patiënten zich niet bij elke meting moeten prikken en geeft de patiënt een goed inzicht in de schommelingen van zijn bloedwaarden.

De N-VA, CD&V, MR en Open VLD organiseerden een rondetafelbijeenkomst in het parlement met patiënten en experten, om beleidsverbeteringen te bespreken. Deze kaderde ook in het global diabetes policy forum, waar landen goede praktijken uitwisselen.

De voorstellen van de rondetafel en het forum werden gebundeld in een parlementaire resolutie. De Kamerleden vragen om de terugbetaling te overwegen van de nieuwe geneesmiddelen, met bijkomende positieve bijwerkingen zoals gewichtsverlies of een bescherming van de nieren. Voor mensen met verwikkelingen aan de voeten (zoals amputaties) moet een betere ondersteuning door de podoloog in overweging worden genomen en zou een terugbetaling van twee paar aangepaste schoenen bij de eerste vaststelling van diabetes nuttig zijn. Dit voordeel zou voorbehouden kunnen worden voor wie zich goed laat opvolgen bij de huisarts en de specialist, zoals nu al voor materiaal (zoals naaldjes om de suiker te meten) het geval is.