Overheidsontvangsten hoger dan verwacht

27 november 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Federale begroting

De meest recent cijfers in verband met de fiscale ontvangsten (tot eind oktober) evolueren gunstig. Dat geldt voor het totaal van de ontvangsten, maar ook het feit dat alle voornaamste categorieën beter presteren dan verwacht is positief.

Volgens de begrotingsdocumenten moeten de ontvangsten dit jaar met 5,8 procent (ESR-matig) toenemen. Op basis van de realisaties en de vooruitzichten voor de laatste maanden zal de groei eerder rond de 6 procent liggen.

De directe belastingen laten na tien maanden een groei zien van 14,26 procent in plaats van de vooropgestelde 10,1 procent. De voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting en de bedrijfsvoorheffing presteren beter dan verwacht, en de roerende voorheffing presteert in lijn met de verwachtingen.

Bij de indirecte belastingen zien we de btw-ontvangsten (+3,6 procent)  stilaan toegroeien naar het begrotingsobjectief (+4,7 procent). De accijnsinkomsten (+2,6 procent) groeien sterker dan verwacht (+1,3 procent).

Minister Van Overtveldt: “Deze cijfers zijn goed nieuws voor de begroting van 2017. De genomen maatregelen werpen hun vruchten af.  Indien deze trend zich tijdens de laatste maanden van het jaar doorzet, dan zullen de inkomsten hoger liggen dan verwacht.  Vooral het breed gedragen herstel is positief nieuws.  Zo wijzen de betere inkomsten uit de bedrijfsvoorheffing duidelijk op een aantrekkende arbeidsmarkt. Dat zal zich ook vertalen in meer koopkracht voor de burgers.”