Overheidsinstelling beheert half miljard zonder enige deftige boekhouding

30 september 2016, over deze onderwerpen: Justitie

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagname en de Verbeurdverklaring (COIV), een federale instelling die voor de overheid zo’n half miljard aan inbeslaggenomen en verbeurdverklaarde goederen beheert, blijkt nog steeds niet over een deftige boekhouding te beschikken. Nochtans werd de aanbesteding van het boekhoudkundig systeem al in 2012 gegund en moest de boekhouding in 2015 volledig in gebruik worden genomen. “Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) antwoordde op mijn parlementaire vraag dat het boekhoudkundige systeem, dat nochtans 425.000 euro kostte, werd opgeschort en dat er nog geen nieuwe datum is voor indiensttreding. In tussentijd beheert het COIV al het geld en goederen met de oude, ronduit amateuristische boekhouding. Onbegrijpelijk is dat”, vindt Kamerlid Sophie De Wit (N-VA).

De werking van het COIV is al jaren een groot pijnpunt. Hoewel het COIV ontzettend veel geld en goederen beheert namens de federale overheid, gaat het beheer er al jaren dramatisch aan toe. “Het COIV weet vaak niet eens van wie het geld is dat ze binnen krijgt. Ook waren er getuigenissen van goederen, zoals diamanten, die allemaal in één doos werden bewaard. Onmogelijk om dan nog ooit te weten van wie wat is, zeker als het in beslag genomen goed achteraf moet teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar. Al jaren debatteert het parlement om het COIV uit zijn amateurisme te halen en de 21ste eeuw in te leiden”, verduidelijkt De Wit.

Eén van die maatregelen was een deftige boekhouding voor het COIV. Daardoor zou de instelling eindelijk een goed zicht krijgen op wat ze beheert. In het jaarverslag van de FOD Justitie bleek dat de boekhoudkundige applicatie reeds in 2012 werd gegund, voor 425.000 euro incl. btw.

“In januari 2015 antwoordde minister Geens op één van mijn parlementaire vragen dat de boekhoudapplicatie nog steeds in een testfase zat door de migratie van historische data en nog enkele aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen tijdens de fase. Maar geen nood, want op 1 juni 2015 zou het COIV eindelijk haar boekhouding krijgen. Nu blijkt, meer dan een jaar later, dat de directeur van het COIV de boekhoudapplicatie heeft opgeschort en er geen nieuwe datum voor indiensttreding is. Dit is werkelijk onbegrijpelijk. Een boekhoudapplicatie van liefst 425.000 euro wordt niet gebruikt en het COIV beheert anno 2016 haar goederen nog steeds op volstrekt amateuristische wijze. Ik vraag de minister en de nieuwe directeur (het mandaat van de huidige loopt af en de ministerraad moet in oktober een nieuwe directeur aanstellen) om hier zo snel mogelijk werk van te maken”, besluit Sophie De Wit.