Overheidsgebouwen bieden groot potentieel voor plaatsen van zonnepanelen

9 maart 2020, over deze onderwerpen: Energiebeleid

Naar schatting minstens 8.312 gebouwen van de Vlaamse overheid zijn geschikt voor zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger en energiespecialist Andries Gryffroy opvroeg bij minister Zuhal Demir. “Het betreft hier een significante oppervlakte aan bruikbaar dakoppervlak”, aldus Gryffroy. “Het plaatsen van zonnepanelen op al deze gebouwen zou goed zijn voor meer dan 10 procent van de Vlaamse doelstellingen rond geïnstalleerde zonne-installaties tegen 2030.” 

Volgens analyses van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), dat als doel heeft de energiekosten van de Vlaamse overheid te verminderen, zijn in Vlaanderen 8.312 gebouwen geschikt om zonnepanelen op de daken te plaatsen. Het betreft gebouwen die eigendom zijn van de Vlaamse overheid, gebouwen in de zorgsector én onderwijsgebouwen gesubsidieerd door Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) – schoolgebouwen die niet behoren tot het gemeenschapsonderwijs. Samen hebben deze een potentieel van 653 MWp (megawattpiek), wat grosso modo overeenkomt met de elektriciteitsopwekking van ongeveer 165.000 residentiële installaties.

Het gaat om daken die worden geclassificeerd als ‘klasse 1’, wat betekent dat er genoeg zon op het dak invalt en voldoende ruimte op het dak is, waardoor het gebouw ideaal is voor het opwekken van zonne-energie.

“Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, mikt Vlaanderen onder meer op 6,7 GWatt zonne-energie. Als alle geschikte overheidsdaken zouden voorzien worden van fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen), dan zitten we al een stuk in de goede richting. Het Vlaams regeerakkoord voorziet dan ook in de Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering van de verschillende overheden om hernieuwbare energie op hun vastgoed te produceren en deze projecten waar mogelijk open te stellen voor participatie,” aldus Andries Gryffroy.

Er bestaan reeds enkele formules die dit stimuleren. Zo kunnen overheden en andere publieke diensten momenteel reeds via verschillende organisaties zoals het VEB en een intercommunale zoals Veneco raamcontracten afsluiten, waardoor het makkelijker wordt om de stap te zetten naar het plaatsen van zonnepanelen. Deze raamcontracten staan open voor (lokale) besturen, scholen en andere publieke diensten, kortom elke organisatie die zich moet houden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten. 

Sinds kort bestaat bij het Vlaams EnergieBedrijf ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie via zogenaamde ‘stroomafnameovereenkomsten’, waarbij zonnepanelen geplaatst worden door burgercoöperaties. Concreet neemt de burgercoöperatie de financiering, de plaatsing en het beheer van de zonnepanelen voor haar rekening. Gedurende 10, 15 of 20 jaar neemt de eigenaar van het dak de geproduceerde elektriciteit af aan een vastgelegde eenheidsprijs.

“Hoewel er momenteel geen centrale databank bestaat die de huidige hoeveelheid geplaatste zonnepanelen bijhoudt, kunnen we echter wel veronderstellen dat dit minimaal is. Als je bekijkt welk potentieel de Vlaamse overheidsgebouwen hebben, dan is onder meer deze burgerparticipatie zeker een stap in de goede richting om onze klimaatdoelstellingen ate behalen”, stelt Gryffroy.