“Overeenkomst tussen BAM en Noriant betekent belangrijke stap vooruit”

22 oktober 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Oosterweel

Naar aanleiding van de recente overeenkomst van de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met consortium Noriant, ondervroeg het Antwerpse parlementslid Annick De Ridder (N-VA) minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Binnenkort bezorgt de minister ons tijdens de voortgangsrapportage meer duidelijkheid over de technische details van het akkoord. Maar één ding is zeker: verder uitstel in het Oosterweeldossier is afgewend”, aldus De Ridder.

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) en Bouwconsortium Noriant bereikten, in overleg met de Vlaamse Regering, een akkoord over de verdere afhandeling van het Oosterweeldossier. Dat akkoord maakt een einde aan maandenlange speculaties over een mogelijke schadeclaim die Noriant beweerde te kunnen stellen, indien het consortium de deelopdrachten Linkeroever en Scheldetunnel niet zou kunnen uitvoeren.

Over dat laatste moet de Europese Commissie voor 15 december groen licht geven. Gebeurt dat niet, dan voorziet de bereikte dadingsovereenkomst in een verbrekingsvergoeding van 37,19 miljoen euro en 5,10 miljoen euro voor het gebruiksrecht van het ontwerp van Noriant. Noriant ziet op haar beurt af van eerder aangekondigde schadeclaims tegen de nv BAM en het Vlaams Gewest.

Zonder deze dadingsovereenkomst zou Vlaanderen kunnen opgezadeld worden met schadeclaims (tot zelfs meer dan 300 miljoen euro) en een jarenlange juridische strijd, aldus Annick De Ridder, die het dossier al jaren op de voet volgt. Dat alles is nu van de baan.

“Met deze overeenkomst wordt voor zekerheid gezorgd. Bestaande onduidelijkheid werd door tegenstanders van dit project al te vaak misbruikt. Met deze dadingsovereenkomst zet minister Ben Weyts een derde grote stap vooruit, na het gedeeltelijk overkapbaar maken van de Ring en na de verlenging van de tunnel onder het Albertkanaal teneinde de leefbaarheid te verbeteren”, stelt De Ridder vast.

De Ridder vervolgt: “Binnenkort krijgen we tijdens de voortgangsrapportage van minister Ben Weyts meer duidelijkheid over de technische details want hij bevestigde reeds de stukken van het dadingsdossier aan het Rekenhof te hebben bezorgd. Eén ding is zeker: dit betekent een belangrijke stap vooruit voor een project dat van levensbelang is voor de Vlaamse mobiliteit en de Vlaamse economie!”