Out of the box denken is nodig om stiptheid te verbeteren

23 januari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbaar vervoer, NMBS

De stiptheid van de treinen bedroeg 87,2 procent in 2018. Dat betekent dat 2018 het derde opeenvolgende jaar was van een dalende stiptheid. In de Kamer kwamen de vakbonden en de directie van de spoorwegen toelichting geven over die dalende stiptheid. N-VA-Kamerlid Inez De Coninck: “Stiptheid hangt af van vele factoren. Het is nodig dat men ‘out of the box’ gaat denken om de stiptheid te verbeteren.”

Klassieke recepten
De Kamercommissie Infrastructuur nodigde vandaag de spoorvakbonden en de directie uit om toelichting te geven over de ondermaatse stiptheidscijfers. Vanuit de vakbonden kwamen weinig concrete voorstellen buiten de klassieke recepten zoals ‘er is meer personeel nodig’. “Daarmee wil men voornamelijk de belangen van de vakbonden zelf bedienen”, zegt De Coninck.

De directies legden aan de andere kant vooral de klemtoon op alle maatregelen die men reeds onderneemt om de stiptheid op peil te houden.

Alles start bij het beheerscontract waar iedereen al vier jaar op wacht. Dat beheerscontract moet duidelijke bindende doelstellingen formuleren onder meer op vlak van stiptheid. Die zijn er vandaag niet en dat maakt het moeilijk om een beter stiptheidscijfer af te dwingen. Dat stelde ook het Rekenhof vast. Met bindende stiptheidsdoelstellingen kan je vervolgens de variabele verloning van de directie aanpassen in functie van hoe de stiptheid evolueert. Zo geef je hen concrete stimulansen om de stiptheid te verbeteren.

‘Out of the box’ denken
Los van alle technische en operationele maatregelen die de NMBS onderneemt, moet de politiek durven ‘out of the box’ gaan denken om de stiptheid te verbeteren. “Het doorknippen van te lange spoorlijnen mag geen taboe meer zijn.” Want hoe langer het spoortraject, des te groter de kans dat de vertragingen zich opstapelen over het hele traject. Die veroorzaken op hun beurt vertragingen voor andere treinen. Als je die spoorlijnen doorknipt, vermijd je het sneeuwbaleffect dat zulke lange spoortrajecten creëren. Door lange spoortrajecten te knippen verhoog je de robuustheid van het spoorwegennet.

Vooral de Franstalige partijen maken daar een Communautair Alles wat te maken heeft met de verhoudingen tussen de gewesten en de gemeenschappen. Deze verhoudingen worden geregeld via een uitgebreide taalwetgeving van 1966 en de zes staatshervormingen tussen 1970 en vandaag. Het gaat echter niet alleen over taalculturele conflicten. Er zijn ook fundamenteel verschillende visies over het sociaaleconomisch beleid, migratie, justitie, enzovoort. Er ontstond een democratisch deficit met twee gesplitste publieke opinies. communautair symbooldossier van. “Het gaat vaak om treinen die de gewestgrenzen over rijden. Nochtans zijn er weinig reizigers die daar nood aan hebben. Hoeveel Antwerpenaren doen heel de rit uit tot in Charleroi? Dat zijn er niet veel”, stelt Inez De Coninck. Het is ook opvallend dat de spoorlijnen met de slechtste stiptheid zich voornamelijk situeren op Waalse spoortrajecten.

Ook moet minister Bellot eindelijk werk maken van beheerscontracten met duidelijke doelstellingen op vlak van stiptheid. Iedereen wacht al jaren op nieuwe beheerscontracten. Zonder die beheerscontracten heb je géén middel in handen om betere stiptheid af te dwingen.