Oproep van milieubeweging valt in goede aarde bij N-VA

1 maart 2019, over deze onderwerpen: Energiebeleid, Leefmilieu

De oproep van de milieubeweging om het capaciteitsmechanisme tot een minimum te beperken valt alvast in goede aarde bij de N-VA. Kamerlid Bert Wollants reageert positief: “De milieubeweging wil op dat vlak net wat de N-VA voorstelt, inzetten op vraagbeheer, energieopslag en innovatie om zo de kost voor gezinnen en bedrijven tot het absolute minimum te beperken en zonder overbodige gascentrales te bouwen.”

Het capaciteitsmechanisme zal op 12 maart in het parlement besproken worden. Het parlement besliste vandaag op voorstel van de N-VA om ook een hoorzitting te organiseren met de CREG.

“De suggesties van de CREG over vraagbeheer en de raming van de kosten die oploopt tot de grootteorde van 9 tot 14 miljard euro, hebben duidelijk een aantal partijen aan het denken gezet. Tijd om hen eens rechtstreeks het woord te geven in dit dossier”, besluit Wollants die al een hele poos zijn bezorgdheden uit over dit verhaal, zowel financieel als op milieuvlak.