Oprichting commissie ad hoc ‘voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering’

14 januari 2015, over deze onderwerpen: Syrië, Veiligheid

Na een boeiend actualiteitsdebat besliste het Vlaams Parlement een commissie ad hoc op te richten ‘voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering’. Dat is het gevolg van een quasi unaniem gestemde motie. Nadia Sminate, die namens de N-VA het woord voerde tijdens het debat, zal die commissie voorzitten.

De problematiek van radicalisering gaat zeer breed en is niet toe te wijzen aan één specifiek beleidsdomein of één parlementaire commissie. Daarom wordt een aparte commissie opgericht. Deze zal worden samengesteld door parlementsleden van alle partijen en uit diverse commissies.

Nadia Sminate: “Vlaanderen alleen zal geen mirakeloplossingen vinden. Er bestaat geen druk op de knop waarmee we dit probleem kunnen uitroeien. Maar Vlaanderen heeft heel wat bevoegdheden die we maximaal moeten aanwenden om aan detectie en preventie te doen. Met de oprichting van deze commissie tonen wij als Vlaams Parlement dat we deze problematiek zeer ernstig nemen en alle pistes willen onderzoeken. Om te beginnen zullen we met deze commissie minstens 4 hoorzittingen organiseren met diverse experts die elk hun eigen invalshoek hebben voor dit thema. Ook de conceptnota waar de Vlaamse Regering aan werkt, zullen wij hier bespreken.”

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele gaat ook zelf in deze commissie zetelen. Daarmee maken wij ook als N-VA-fractie duidelijk dat we hét probleem ernstig willen aanpakken.

De andere N-VA-parlementsleden die als effectief lid in deze commissie zullen debatteren zijn Karl Vanlouwe, Kathleen Krekels, Lorin Parys en Jan Hofkens. De plaatsvervangende leden voor de N-VA zijn Peter Wouters, Piet De Bruyn, Willy Segers, Miranda Van Eetvelde, Koen Daniels en Annick De Ridder.