Opnieuw nauwelijks duidelijkheid voor personen met een beperking

17 december 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Personen met een beperking

“Hoe lang moet ik nog wachten op een persoonsvolgend budget? En wat is mijn plaats op de wachtlijst? Elke dag schrijven en spreken personen met een beperking me hierover aan”, zegt Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet. Daarom vraagt ze al jaren aan de minister wanneer de wachtenden hier antwoorden op krijgen. “Maar uit het meest recente antwoord van de minister blijkt niet alleen herhaaldelijk uitstel, maar ook dat slechts één op de acht wachtenden deze informatie zullen krijgen. En dat kan niet.”

Blijvend uitstel op perspectief
In een parlementaire hoorzitting in april 2017 zei de minister dat in het najaar van 2017 elke persoon met een beperking bij de inzage van zijn/haar dossier automatisch zou kunnen zien wat zijn/haar volgnummer is binnen de prioriteitengroep die werd toegewezen. Met andere woorden: hoeveel ‘wachtenden’ er nog voor gaan in de rij. Deze datum werd helaas telkens verschoven, moest Tine van der Vloet vaststellen. “In mei 2018 kwam er een nieuwe deadline en werd meegedeeld dat de gegevens pas vanaf 2019 beschikbaar zouden zijn. Nu blijkt echter ook dat slechts 1 op 8 wachtenden de benodigde info zullen verkrijgen. Tine van der Vloet: “Uit het antwoord dat ik kreeg van de minister op mijn meest recente parlementaire vraag hierover, blijkt nu dat de plaats op de wachtlijst aan slechts 14 procent van de wachtenden zal worden bekendgemaakt. Bovendien is het meedelen van de wachttijd – dus de tijd tot ze effectief het persoonsvolgend budget krijgen waar ze recht op hebben ook – de  eerstkomende jaren voor niemand aan de orde.”

Enkel prioriteitengroep 1 en 2 krijgen nieuws
Mensen wachten op een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 1, 2 of 3. van der Vloet: “Nu blijkt dat enkel aan die eerste twee groepen duidelijkheid zal worden verschaft. Deze twee groepen samen maken slechts 14 procent uit van het totaal aantal personen met een beperking die wachten op informatie.” De personen in prioriteitengroep 3 – de grote meerderheid – blijven in het duister tasten. 

Prioriteitengroep 1 en 2 krijgen in 2019 zicht op drie dingen: de plaats op de wachtlijst, het aantal wachtenden binnen die prioriteitengroep en de reeds toegekende budgetten in 2019. Maar dus niet op de wachttijd zelf. De minister geeft aan nog extra data nodig te hebben en analyses te moeten doen. Het meedelen van de wachttijden is de eerstkomende jaren dan ook niet aan de orde. Tine van der Vloet is teleurgesteld: “Zowel de bekendmaking van de informatie aan de mensen van groep 3, als de wachttijd voor alle betrokkenen, zijn immers broodnodig. Zo kunnen deze mensen te weten komen wanneer ze hulp kunnen inkopen en hoe ze hun zorg effectief kunnen plannen in de toekomst.”