Ook Senaat spreekt zich uit: decreet Sociaal-Cultureel Werk niet discriminerend

14 februari 2020, over deze onderwerpen: Democratie, Diversiteit, Cultuur

In de plenaire vergadering van de Senaat werd zonet geoordeeld over de motie die het Vlaamse decreet Sociaal-Cultureel Werk als discriminerend bestempelde, de zogenaamde ‘ideologische alarmbelprocedure’. Die motie werd, zoals eerder reeds in de Kamer, onontvankelijk verklaard. Vlaams volksvertegenwoordigers Karl Vanlouwe en Marius Meremans: “Uitstel is geen afstel. We trekken duidelijk de kaart van de inclusieve samenleving én zullen werken aan een nieuw decreet om segregerende organisaties niet meer te ondersteunen.”

Fractieleider in de Senaat en Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe: “Sp.a, Groen en PVDA komen daarmee van een kale reis thuis. Zowel in de Kamer als in de Senaat oordeelde de meerderheid, in tegenstelling tot de linkse oppositie in het Vlaams Parlement, dat dit een louter Vlaamse bevoegdheid is en er van discriminatie geen sprake is.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans: “Het gelijk van de Vlaamse meerderheid is hiermee bewezen. Maar we zijn intussen zoveel vertragingsmanoeuvres en weken verder. Het decreet trad idealiter in werking op 1 december 2019. Dan hadden organisaties nog voldoende tijd gekregen om het nieuwe decreet als leidraad te gebruiken bij de opmaak van hun beleidsplannen voor de indieningsdatum van 31 december 2019.” Die termijn en de hoogdringendheid is verstreken. Zij vallen terug op het huidige decreet.

“Dat neemt niet weg dat er sowieso een nieuw initiatief met dezelfde krachtlijnen als het ingediende voorstel zal genomen worden. Meer zelfs, we willen van de gelegenheid gebruiken maken om na de evaluatie van de huidige procedure nog een aantal extra zaken bij te stellen aan het decreet.” Het is immers de eerste keer dat alles volgens het nieuwe decreet van 2017 verlopen is. Verscheidene etnisch-culturele organisaties hebben reeds laten weten dat ze de visie van het voorstel van decreet begrijpen en ook reeds hun dossier en beleid daaraan hebben aangepast. “In die zin had het voorstel van decreet nu al positieve effecten op de werking van deze organisaties. We zetten de dialoog met hen uiteraard verder”, aldus Meremans.

“We trekken duidelijk de kaart van de inclusieve samenleving én zullen werken aan een nieuw decreet om segregerende organisaties niet meer te ondersteunen, zoals het regeerakkoord voorziet en voorschrijft. Uitstel is immers geen afstel”, aldus Meremans en Vanlouwe.