Ook internationale luchtvaartsector moet CO2-uitstoot beperken

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd om de CO2-uitstoot in de luchtvaart te beperken. Europarlementslid Mark Demesmaeker reageert tevreden: “Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, moeten alle sectoren inspanningen leveren. Zeker ook de luchtvaartsector, die wereldwijd verantwoordelijk is voor 2,1 procent van de CO2-uitstoot. Dat is vergelijkbaar met de totale uitstoot van een land als Duitsland. In de Europese Unie zorgt de luchtvaartsector voor 3 procent van de CO2-uitstoot. De grote groeiverwachtingen van de sector maken het verminderen van de uitstoot zo mogelijk nog dringender.”

In oktober 2016 werd in de schoot van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) een akkoord bereikt over een internationale aanpak voor het terugdringen van CO2. CORSIA, het systeem dat voor een verminderde uitstoot in de luchtvaartsector moet zorgen, wordt uitgevoerd in verschillende stappen: een pilootfase vanaf 2021, een vrijwillige eerste fase vanaf 2024 en verplichte deelname vanaf 2027.

Om deze globale aanpak alle kansen op slagen te geven, blijven internationale vluchten voorlopig vrijgesteld van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Demesmaeker: “Het Europees Parlement werkt constructief mee om tot een performante internationale oplossing te komen. Maar ons geduld is niet eindeloos, van een blanco cheque is geen sprake. De uitzondering voor internationale vluchten eindigt in 2023, wanneer de eerste fase van CORSIA start. Het is cruciaal dat dit akkoord een duidelijke einddatum voor de uitzondering vastlegt, hoewel we liever een vroeger eindpunt zagen.  Niettemin houden we hiermee een stevige stok achter de deur. Wanneer het bovendien structureel interessanter blijft om de Europese markt te bedienen van net buiten de grenzen van de EU, betekent dat een concurrentieel nadeel voor de eigen Europese luchtvaartsector. Enkel met een strikte einddatum is de verlenging van de uitzondering gerechtvaardigd.”

Het Europees Parlement bereikte op 18 oktober een voorlopig akkoord met de Raad van Ministers. Dat akkoord werd vandaag bekrachtigd door het Europese halfrond. De Raad zette eerder al het licht op groen.