Ook Europa wil zwakkere weggebruiker beter beschermen

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd die de kwetsbare weggebruiker nog beter moeten beschermen. Zo moet men in verkeersveiligheidsprocedures systematisch rekening houden met voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. Verder wordt er werk gemaakt van gemeenschappelijke vereisten voor wegmarkeringen en verkeersborden. Deze moeten de leesbaarheid en detecteerbaarheid verbeteren. Dat is cruciaal om de invoering van zelfrijdende auto’s te vergemakkelijken en de efficiëntie van rijhulpsystemen te verbeteren.

Europarlementslid Mark Demesmaeker duwde als mederapporteur dit dossier in de goede richting: “47 procent van alle verkeersdoden in de Europese Unie zijn zwakke weggebruikers. Harde cijfers, die in de eerste plaats een bekommernis zijn van lokale en regionale overheden. Maar met deze richtlijn kan ook de EU bijdragen aan meer veiligheid. Zoals door het ontwikkelen van kwaliteitseisen voor infrastructuur voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. En door ervoor te zorgen dat in verkeersveiligheidsprocedures systematisch met hen rekening wordt gehouden. Deze integrale aanpak is de enige manier om de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers structureel en blijvend te verbeteren.”

Een kwaliteitsvolle weginfrastructuur kan de kans op verkeersongevallen beperken. Mark Demesmaeker: “In maar liefst 92 procent van de ongevallen spelen menselijke fouten een rol. Nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen bestuurders beter assisteren en helpen om het verkeer voor iedereen veiliger te maken. Die systemen werken optimaal met goed aangelegde en onderhouden wegmarkeringen en verkeerssignalisatie. Daarom zijn gemeenschappelijke specificaties voor wegmarkeringen en verkeersborden nodig. Ze moeten de basis vormen voor de uitrol van slimmere en zelfrijdende wagens op onze Europese wegen. Een Europese aanpak is hier nodig en ik ben verheugd over de stappen die deze Richtlijn neemt.”