Onze Europese welvaart is belangrijker dan Junckers ego

6 december 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Europese Commissie

Europees Raadvoorzitter Donald Tusk wil een versnelling hoger schakelen. Met zijn ‘Leaders agenda’ tekent hij het kader voor Europese hervormingen uit. Volgende week vindt een Europese top plaats over de Europese en Monetaire Unie (EMU). Vandaag communiceerde de Europese Commissie haar inzichten. Europees Parlementslid Sander Loones: “Ja, we moeten de eurozone versterken. Ik zie trouwens dat op verschillende punten stilletjes aan meer consensus lijkt te groeien tussen de ministers van Financiën. Helaas probeert de Europese Commissie nu het debat te domineren met voorstellen die de groeiende consensus eerder verstoren dan versterken.”

In een discussienota gaf Tusk deze ochtend nog een stand van zaken in voorbereiding op de komende eurotop. Opvallend: hij benadrukt dat de meningen van de lidstaten op een aantal thema’s naar elkaar toe lijken te groeien, maar niet wat betreft de vraag tot Europese belastingregels, een eurozonebudget, of een Europese minister van economie en financiën. Net die drie punten lijken echter toch een belangrijke rol te spelen in de voorstellen van de Europese Commissie.

Loones: “De nu wellicht kansloze ballonnetjes van de Commissie riskeren nodeloos politieke energie en tijd op te slorpen. Gaat dit over het versterken van de eurozone of over het strelen van Junckers ego? De Europese Commissie moet het idee loslaten dat een versterking van de eurozone alleen kan door de oprichting van nieuwe instellingen of het betonneren van Transfers De geldstromen van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië worden transfers genoemd. De transfers via de federale begroting, de financieringswet en de sociale zekerheid zouden tussen 6 en 7 miljard euro per jaar bedragen. En zelfs tot 11 miljard euro, als je de afbetaling van de schuld meetelt. De omvang van de transfers wordt steeds betwist van Franstalige zijde of de transfers worden gewoon als solidariteit afgedaan. Een studie van Vives (KULeuven) toonde aan dat de transfers de solidariteit niet dienen, maar verlammend werken op de groei van zowel de Waalse als de Vlaamse economie. transfers.”

Loones roept op te zoeken naar oplossingen die tegelijk de nationale verantwoordelijkheid van de lidstaten versterken: “Voor ons is het duidelijk dat de begrotingsregels het fundament van de eurozone vormen en dat we van de eurozone geen transferunie willen maken. Het uitgangspunt moet integendeel zijn dat verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hand in hand gaan. En dus hebben we geen Europese transfers nodig via een eurozonebudget. Die zouden eerder onverantwoordelijkheid aanmoedigen. En we hebben ook geen nood aan een Europese minister van economie en financiën. Daarvoor zijn de Europese economieën te verschillend. Welk beleid zou die dan wel moeten voeren? Een beleid dat goed is voor Malta of voor Ierland, voor Slovenië of Vlaanderen?”