Ombudsman luchthaven is duidelijk partijdig

2 januari 2017, over deze onderwerpen: Luchtvaart

In een interview in La Libre Belgique verkondigt Philippe Touwaide – ombudsman voor de luchthaven – zijn gekleurde visie op de vliegroutes. Het is een zoveelste misstap waaruit blijkt dat hij zich partijdig opstelt in het dossier van de vliegroutes. Hij toont niet de neutraliteit die men van een ombudsman verwacht. “Als hij de kaart van één of meerdere actiecomités wil spelen, dan moet hij er maar voor gaan werken”, stelt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA).

Misstap
Sinds 2002 is er een ombudsdienst voor de luchthaven. De ombudsman voor de luchthaven is Philippe Touwaide. Voor zijn aanstelling als ombudsman was Touwaide voorzitter van UBCNA (Union Belge Contre les Nuisances des Avions). Dat is een actiecomité die de belangen van de Oostrand van Brussel verdedigt. Daarna heeft hij gewerkt op de kabinetten van Joëlle Milquet en Melchior Wathelet (CDH). In november was Touwaide gastspreker op de infoavond van ‘Piste 01, ça suffit’, een actiecomité tegen de luchthaven voor de gemeenten ten zuiden van Brussel. Philippe Touwaide stapelt de misstappen dus op.

In een recent interview aan La Libre Belgique begaat hij een nieuwe misstap. Daarin oppert hij het idee voor een vierde piste meer naar het oosten op de luchthaven van Zaventem. “Daarmee zegt hij luidop dat hij alle hinder op Vlaanderen wil afwimpelen”, stelt De Coninck.

Neutraliteit
Het N-VA-Kamerlid heeft sterke twijfels over de objectiviteit van Philippe Touwaide. Van een ombudsman mag je verwachten dat hij zich neutraal opstelt en zeker geen kant kiest. Touwaide doet net het omgekeerde. “Als hij de kaart van één of meerdere actiecomités wil spelen, dan moet hij er maar voor gaan werken.”

Ook Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. VOKA en Kurt Ryon - burgemeester van Steenokkerzeel - lieten zich eerder al kritisch uit over zijn voorstel. De Coninck gaat minister Bellot ondervragen over de uitspattingen van de ombudsman.