OCMW’s vinden weg naar meldpunt sociale fraude niet

4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Sociale fraude, Lokale overheid

Begin mei stelde staatssecretaris Philippe De Backer het centrale Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie open voor alle 589 Belgische OCMW’s. Voortaan kunnen ook maatschappelijk werkers er terecht wanneer zij op gevallen van zwartwerk, domiciliefraude of andere vormen van sociale fraude stoten. Maar na vijf maanden leverde dit amper 3 meldingen op.

Kamerlid Wouter Raskin: “De toegang voor OCMW’s is een goede zaak. Zij vangen immers vaak signalen op die kunnen wijzen op sociale fraude. Het is daarom bijzonder jammer dat zij de weg naar het meldpunt voorlopig niet lijken te vinden.”

Een mogelijke verklaring voor het lage aantal meldingen ligt bij het beroepsgeheim van OCMW-werknemers. Toch zijn er op dit vlak voldoende garanties ingebouwd. “De melding van fraude moet steeds volgen op een beslissing van de OCMW-raad. Een individuele medewerker kan nooit zelf het initiatief nemen. De vertrouwensrelatie tussen de sociaal assistent en de cliënt komt dus niet in gevaar”, zegt Kamerlid Wouter Raskin.